Konferencia Letiskové vozovky

Základné informácie

Dovoľujeme si Vás osloviť a pozvať na 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa nám žiaľ, aj napriek posunu termínu o rok, nepodarí uskutočniť konferenciu v tradičnom formáte, na aký sme boli zvyknutí. Organizátori sa preto rozhodli pre 1-dňové odborné podujatie v Bratislave. V prípade, že to situácia umožní v tom čase s platnými nariadeniami a obmedzeniami by sa konferencia uskutočnila aj naživo, ale v každom prípade bude zároveň súbežne vysielaná aj online.

Cieľom organizátorov je osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, regulačných úradov v oblasti letectva, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov ako aj celú odbornú verejnosť. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. Veríme, že Vás aktuálne témy konferencie zaujmú a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v Bratislave, alebo v online prostredí.

Možnosť online prihlásenia prostredníctvom webu www.kongres-studio.sk, prípadne na e-mailom. Na webe nájdete aj témy aktuálnej konferencie a ďalšie podrobnosti.
Uzávierka predbežných prihlášok je 31.3.2021.