Konferencia Green Building 2022

Základné informácie

Čo konkrétne vyplýva z úniovej Zelenej dohody pre Európu (Green Deal), ako sa s týmito záväzkami vyrovnať a ako reagovať na závery Klimatickej konferencie OSN (COP26), ktorá sa konala koncom minulého roka v Glasgowe?

To sú hlavné otázky, na ktoré bude zameraná medzinárodná konferencia GREEN BUILDING 2022 s podtitulom Prechod k udržateľnosti (Transition to Sustainability). Jej cieľom je predstaviť vízie, inšpirácie a príklady inovatívnych riešení v oblasti udržateľnej výstavby.

Konferenciu organizuje Česká rada pro šetrné budovy s podporou rád pre zelené budovy krajín Vyšehradskej štvorky – Poľska, Maďarska a Slovenska. Ide o prvé veľké spoločné podujatie rád zelených budov krajín V4 zamerané na udržateľný rozvoj.

Záštitu prevzal International WELL Building Institute, ktorého riaditeľ Rick Fedrizzi prednesie úvodnú prednášku o vývoji udržateľného stavebníctva a vízii do budúcna.

Podrobné informácie nájdete na webstránke setrnebudovy.sz