Insaid Award 2023

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) otvorila štvrtý ročník slovenskej kategorizovanej súťaže o ceny za interiérový dizajn INSAID AWARDS. Do súťaže sa zapájajú najmä autori diel, interiéroví dizajnéri, architekti, umelci, študenti a iní tvorcovia a dodávatelia interiérov.

Cieľom súťaže je šíriť osvetu o interiérovom dizajne, zvýrazniť kvalitné interiérové realizácie a vzdelávať odbornú a laickú verejnosť. Zámerom je rozvíriť diskusiu o činnosti interiérového dizajnéra a jeho vplyve na zdravie, prostredie, bezpečnosť a blaho užívateľov interiérov. Úlohou súťaže je tiež podporiť prvotriednu interiérovú tvorbu, jej tvorcov a študentov, ktorých študijný odbor je blízky interiérovému dizajnu.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý autor alebo investor, ktorého interiér sa nachádza na Slovensku a ten nie je starší ako 2 roky, a študenti so svojim projektom. Finalisti budú obhliadnutí medzinárodnou porotou.

Ceremoniál vyhlásenia výsledkov prebehne na dvojdňovom festivale o interiéroch v Dvoch sýpkach v Bratislave v októbri 2023. V tomto roku sme v súťaži otvorili novú kategóriu Výstavy a scénografia, kde očakávame prihlásenie aj nových stálych expozícií, dočasných inštalácií, showroomov alebo umeleckých prehliadok.

Termíny posielania prihlášok na adresu www.insaid.sk je do 31.5.2023.