Green Building Academy Academy 2023: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

Slovenská rada pre zelené budovy, v spolupráci s viacerými partnermi, pripravila 2. ročník série odborných online webinárov zameraných na udržateľnú výstavbu – Green Building Academy Academy 2023.

Akadémia udržateľnosti sa skladá zo 7 modulov, v rámci ktorých sa budú odborníci venovať rôznym aspektom udržateľnosti v stavebníctve. Webináre sú zamerané na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia.

Prvý webinár: Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I. sa uskutoční 14. februára. Prihlásiť sa môžete na: www.skgbc.eu

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený certifikát.