Energetický manažment 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov organizuje 9. ročník konferencie Energetický manažment, ktorá sa uskutoční v prvej polovici apríla.

Deviaty ročník s podtextom „Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie“ sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, zelenú energiu pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Prihlášku so všetkými podrobnosťami nájdete na: www.sstp.sk.

Program: 

13.4.2023 (štvrtok)
08:30 – 09:45 registrácia účastníkov
09:45 – 10:00 otvorenie konferencie
10:00 – 12:00 I. sekcia
12:00 – 13:00 prestávka na obed
13:00 – 15:00 II. Sekcia
15:00 – 15:30 prestávka na kávu
15:30 – 17:30 III. Sekcia
17:30 – 18:30 diskusné fórum
20:00 – 23:00 spoločenský večer s hudbou

14.4.2023 (piatok)
08:00 – 08:30 registrácia účastníkov
08:30 – 10:30 IV. Sekcia
10:30 – 11:00 prestávka na kávu
11:00 – 13:00 V. Sekcia
13:00 – 14:00 diskusia a záver konferencie