DNI FACILITY MANAGEMENTU 2020

Základné informácie

Počet účastníkov: 100 – 150
Všetky exekutívne pozície vo firmách, najmä v oblasti financií a podpory.
– Riadiace pozície podporných činností a logistiky
– Riadiace pozície Facility a Property managementu
– Riadiace pozície spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)
– Manažéri zodpovední za tvorbu pracovného miesta a kultúry spoločnosti (HR, CEO, CFO)
– Pracovníci hospodárskej správy

Viac informácií na https://safm.sk/portal/dni-facility-managementu-2020/