Akreditované školenie: Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Akreditované školenie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní.

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a bude zapísaný do interného registra účastníkov ďalšieho vzdelávania na stránke Ministerstva.

Pre koho je školenie určené? Školenie je určené pre rozpočtárov, kalkulantov, stavbyvedúcich, investorov, projektantov a projektových manažérov, ktorí chcú získať metodický a legislatívny prehľad v oblasti oceňovania stavebných prác.

Účastník získa okrem základných znalosti z cenotvorby v stavebníctve aj hlbšie informácie k vybraným témam, napríklad presun hmôt, VRN alebo legislatíva ovplyvňujúca výšku stavebných nákladov. Na školení sa budeme venovať:

  • Triediacim a klasifikačným systémom v stavebníctve.
  • Cenám – oceňovaniu.
  • Kalkulácii – kalkulovaniu.
  • Rozpočtu – rozpočtovaniu.
  • Verejným prácam a ich záverečnému hodnoteniu.
  • Trendom v rozpočtovaní s využitím výpočtovej techniky.

Školenie prebieha formou prednášok, diskusie a praktických ukážok v programe určenom pre oceňovanie stavebných prác. Poslucháči počas kurzu nepracujú na počítači.

V cene školenia sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť a obed s občerstvením pre oba školiace dni pri prezenčnej forme školenia.

Registráciu nájdete na webe www.cenekon.sk