Odložené: 3D DAY 2020

Základné informácie

  • Dátum:
  • Miesto: Incheba
  • Adresa: Viedenská cesta 3-7, Bratislava
  • Druhy:

V nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV v SR sa 41. medzinárodný veľtrh CONECO – RACIOENERGIA spolu s jeho sprievodnými podujatiami, vrátane súťaže 3D DAY 2020, PRESÚVA NA NÁHRADNÝ TERMÍN. O prípadnom novom termíne konania súťaže Vás budeme včas informovať.


Sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020, INCHEBA EXPO Bratislava, hala A1

Súťaž 4 stredných priemyselných škôl s jednou účasťou z ČR, ktorá je zameraná na 3D modelovanie. Prvý deň budú žiaci štyroch stredných stavebných škôl navrhovať mostnú konštrukciu podľa zadania v 3D modelovacom softvéri, do ktorej môžu vložiť svoje prvky kreativity.

Druhý deň bude určený na 3D tlač týchto modelov s následným vyhodnotením a slávnostným odovzdávaním cien. Súťažou chceme ukázať verejnosti, že aj stavebníctvo je úzko prepojené s digitálnymi technológiami. Pre ich zvládnutie budú potrební špecialisti, ktorí budú mať v budúcnosti vysoké uplatnenie.

www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-zvazu/17492-3d-day-2020