Multifunkčná športová hala v Moldave nad Bodvou

V Moldave nad Bodvou podporujú šport. V septembri sprevádzkujú multifunkčnú športovú halu

Samospráva východoslovenského mesta Moldava nad Bodvourozšírila možnosti športu a kultúrno-spoločenských udalostí výstavbou multifunkčnej športovej halypre loptové hry na Rožňavskej ulici. Podľa primátora Slavomíra Borovského by mala byť o dva mesiace prístupná verejnosti.

Mesto s vyše 10-tisíc obyvateľmi potrebovalo dlhodobo takýto stánok, pretože nemalo k dispozícii krytú halu na viaceré druhy športov, len zrekonštruovanú bývalú kotolňu–Športovú haluK5. Objekt však nemal a nemá dostatočnú kapacitu a parametre na súťažné športy. Nová hala má napríklad vhodné parametre pre medzinárodné súťaže v hádzanej.

„Z nájmu tak vieme sanovať aj prípadné zvýšenie cien energií či ďalších záležitostí –vytvorenie pracovného miesta alebo iných potrieb v rámci jej využívania,“ doplnil primátor. Športová hala by mala prejsť do správy mestského športového klubu.

Miestom výstavby bola nevyužitá plocha, ktorá v minulosti slúžila aj ako škvárové ihrisko, plocha na parkovanie a podobne. Podľa územného plánu je určená na športové využitie. Vznikol tak urbanistický celok pre šport a rekreáciu, do ktorého patria futbalový štadión a bývalé kúpalisko.

Samotný objekt je koncipovaný tak, aby nenarúšal charakter okolia, ale zároveň bol jeho jasným akcentom. „Zapustená halová časť tak nedominuje svojím objemom, konštrukčno-materiálové riešenie však zviditeľňuje novú funkciu v území. Zapustenie do zeme umožňuje bezbariérový vstup pre divákov a vizuálne prepojenie exteriéru s halovou častou,“ uviedla pre ASB hovorkyňa mesta Jana Kovácsová.

Multifunkčná hala v Moldave nad Bodvou - hľadisko
Multifunkčná hala v Moldave nad Bodvou – hľadisko | Zdroj: Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Zázemie pre športovcov je oddelené od verejne prístupných priestorov, zároveň však vytvára kompaktný celok, ktorý je použiteľný na rôzne kultúrne akcie. Presvetlenie plochy zo severnej strany zabezpečuje dostatočné denné osvetlenie haly bez priameho slnečného svetla.

Výstavba zapustenej haly s 300 sedadlami sa začala v júni 2021 a skončila sa v júni tohto roka, pričom pôvodne mala byť hotová v septembri minulého roka. Na základe výsledkov verejného obstarávania mali stáť práce 1,39 milióna eur s DPH, nakoniec dosiahli po ročnom sklze výšku 1,57 milióna eur. Hovorkyňa mesta Jana Kovácsová pripomenula, že stavba bola zrealizovaná počas mimoriadnych situácií ako pandémia, energetická kríza či miestna epidémia žltačky.

Počas výstavby bolo podľa hovorkyne treba zrealizovať práce navyše, ktoré sa nedali predvídať a boli nevyhnutné pre užívanie diela. Trvanie prác sa predĺžilo najmä schvaľovaním viacerých dodatkov, ktoré reagovali na rast cien materiálov a energií aj na nedostatok niektorých druhov vybavenia na trhu.

Celkové užívanie stavby je možné až po ukončení ďalšej vyvolanej investície, ktorá riešila komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy. Ide o inštalácie vsakovacích blokov na zachytávanie dažďovej vody, túto investíciu zrealizovala firma CESTY KOŠICE. Práce sa začali v novembri 2022 a skončili sa po predĺžení koncom júna 2023v celkovej navýšenej hodnote 274 752 eur.

Toto mesto v okrese Košice-okolie aktívne podporuje športové vyžitie svojich obyvateľov. V minulosti postavilo novú atletickú dráhu v areáli Základnej školy ČSA, zveľaďuje rekreačno-športový areál pri Budulovských rybníkoch či obnovilo areál Pod kopcom. Tam vybudovalo nové verejné ihriská na volejbal a futbal a agility park pre psičkárov. Samospráva pripravuje výstavbu krytej plavárne v areáli Základnej školy Severná.

Mestská športová hala, Moldava nad Bodvou

Investor: mesto Moldava nad Bodvou, ÚV SR
Architekt: ARKA-architektonická kancelária
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY
Náklady: 1,57 milióna eur
Rozloha: 1180 m2
Kapacita: 1000 divákov
Počet miest na sedenie: 300
Realizácia: 2021 – 2023