Tower 5 pri Národnom futbalovom štadióne je európskym unikátom

Administratívna budova Tower 5 je súčasťou projektu Národného futbalového štadióna, situovaného v bratislavskom Novom Meste v lokalite Tehelné pole, ktorá je ohraničená ulicami Kalinčiakova, Bajkalská a Viktora Tegelhoffa. Architektonicky je objekt vsadený do juhozápadného rohu štadióna a vytvára tak priestorový a výtvarný akcent. Výstavba stála 25 miliónov eur.

Pre svoj bezprostredný kontakt s okolitými objektmi je budova s prenajímateľnou plochou 21 000 m2 koncipovaná na výrazovo mäkkom oválnom pôdoryse. Hmotovo je objekt tvorený dvoma vrstvami navzájom prepojených eliptických hmôt.

Tower 5
Tower 5
Tower 5
Tower 5
Tower 5
Tower 5
Tower 5

Vonkajšia elipsa evokuje na budove mäkký „závoj“, ktorý svojou priamou diagonálou vytvára dynamický akcent celého komplexu. Samotný objekt má prevažne administratívnu náplň, okrem kancelárií sú však súčasťou podlaží aj špeciálne priestory ako tzv. longue s príslušným zázemím či reštaurácia, ktorá zároveň plní funkciu základného prevádzkového vybavenia Národného futbalového štadióna.

Vo vstupných priestoroch s výškou cez tri podlažia sa nachádzajú obchodné priestory a galérie, ktoré zabezpečujú základnú vybavenosť a vytvárajú tak komfort pre budúcich nájomníkov.

Tower 5
Tower 5 | Zdroj: Tehelné, a. s.

Unikátna fasáda

Nosný systém objektu tvorí železobetónový skelet. Zavesený obvodový plášť je tvorený hliníkovým fasádnym systémom so sklenenou výplňou, pričom jednotlivé priestory majú možnosť prirodzeného vetrania.

Fasáda je európskym unikátom aj vďaka svojmu konštrukčnému riešeniu, ktoré zabezpečuje zvýšenú nepriezvučnosť až 45 dB.

Na 21. nadzemnom poschodí je ustúpené podlažie s priebežnou terasou. Komplex je charakteristický priateľským prístupom k životnému prostrediu, keďže približne 42 % energií sa vyrába z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste – až 77 % chladu a viac ako 50 % tepla. Využívanie obnoviteľných zdrojov prináša značné úspory počas celého životného cyklu komplexu. Tower 5 mieri k získaniu certifikátu BREEAM Outstanding.

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Ľudovít Petránsky
FOTO: Tehelné, a. s.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: Expoline