Nový Ružinov oživil Bajkalskú ulicu. Koľko stála jeho výstavba

Na Bajkalskej ulici vzniká od roku 2015 úplne nová mestská štvrť, ktorá svojím obyvateľom ponúkne plnohodnotný mestský život s komplexnými službami občianskej vybavenosti a vynikajúcou dostupnosťou do centra mesta. Nový Ružinov je jedným z pilotných projektov východného rozvoja Bratislavy. Investora vyšiel bezmála 26,7 milióna eur.

Jedna z najlepšie dopravne napojených lokalít v Bratislave prechádza v posledných rokoch intenzívnym developerským rozvojom. Oblasť v blízkosti nákladného prístavu, železničnej trate a diaľnice D1 už nie je charakteristická riedkou zástavbou a brownfieldami. Územný plán mesta odporúčal výstavbu zmiešaných plôch bývania a občianskej vybavenosti.

Nový Ružinov
Nový Ružinov
Nový Ružinov
Nový Ružinov
Nový Ružinov
Nový Ružinov
Nový Ružinov

Medzi prvými bol dokončený Nový Ružinov z dielne ateliéru Compass architekti. „Prvú fázu projektu tvoria mestské vily usporiadané do ,otvore­nej dlane‘ a po jej obvode bytové domy. Jednotlivé obytné budovy sú voči sebe vždy pootočené, vytvárajú tak zvukovo aj vizuálne chránený, ale nie úplne uzatvorený pobytový vnútroblok. Pri projektovaní sme dávali dôraz na zeleň, park a detské ihrisko, na ktoré je vyčlenený veľkorysý centrálny priestor,“ hovoria autori.

Nový Ružinov
Nový Ružinov | Zdroj: Pavel Meluš

Mestské vily

Štyri „mestské vily“ ohraničujú na severnej a západnej časti pozemku dlhšie líniové objekty, pričom oblúkový pôdorys je reakciou na tvar pozemku. Oddelenie peších trás od obslužných architekti docielili miernym zvýšením úrovne prízemia objektov s bezbariérovým prístupom.

Fasády objektov nesú systém lodžií prebiehajúcich po celej ich dĺžke a obsluhujúcich aj najmenšie z bytov. Súčasťou je veľkoformátové zasklenie zabezpečujúce presvetlenie až do hĺbky dispozície. Ustúpené podlažia ťažia zo strešných terás, sú však efektne farebne potlačené.

Parkovanie v suteréne domov dopĺňajú miesta statickej dopravy na povrchu, situované v nadväznosti na obslužné komunikácie lemujúce obvod parcely. Na projekte spolupracovalo bratislavské Laboratórium architektúry krajiny (LABAK), ktoré stojí za stvárnením exteriérových plôch.

„Vybavenosť parku je zameraná na všetky vekové kategórie. Vylučuje koncentrovanú aktívnu zónu, práve naopak, na princípe parkových lesov ponúka aktívne body s rôznym programom, ktoré sú vzájomne vizuálne prepojené. Dominantou sa stáva terénna modelácia zvlnenej krajiny. Stromy vysadené pravidelne po obvode dopĺňajú uličné čiary medzi domami, a tak vytvárajú obvodovú zvukovú a vizuálnu bariéru vo vzťahu k okolitým uliciam. Samostatne vysadené stromy zas poskytujú tienisté miesta odpočinku v inak preslnenom priestore,“ vysvetľuje koncept jeden z jeho autorov, krajinný architekt Michal Marcinov.

Ateliér Compass sa projektu aktívne venuje už od roku 2009. Zámerom architektov je vytvoriť novú fungujúcu a ucelenú mestskú štvrť so živým verejným priestorom, dobrými službami a tichými vnútroblokmi, v ktorej sa dobre býva a pracuje. Momentálne sa začala výstavba ďalšej etapy v najlukratívnejšej časti celkového projektu.

TEXT: Alexandra Müllerová
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: Compass Architekti
FOTO: Pavel Meluš

Nový Ružinov sa umiestnil na 13. mieste v TOP 50 najdrahších stavieb Slovenska 2019/2020. Pozrite si kompletný zoznam.