TOP stavebné firmy na Slovensku podľa ASB Almanach

Najlepšie sa vlani darilo tým, ktoré realizujú prevažne inžinierske stavby. Rástli vyvážene a v hrubom zisku najdynamickejšie, pričom sa medziročne takmer zdvojnásobil.

Tržby v rebríčku najúspešnejších stavebných realizačných spoločností v roku 2018 stúpli o 10 %, spoločný čistý zisk však klesol.

V podnikoch zameraných na špecializované stavebné práce štatistické ukazovatele odhaľujú rýchlejší rast celkových nákladov v porovnaní s tržbami, takže pri stúpajúcich výkonoch dokázali zdvihnúť len pridanú hodnotu, ale nie hrubý zisk. S výstavbou budov pri poklese výkonov dokázali stúpnuť pridaná hodnota i hrubý zisk preto, lebo v jednotlivých oblastiach mali vývoj diferencovaný.

3 grafy

Najvyššie sumárne tržby bezmála 2 miliardy € dosiahli podniky orientované na výstavbu budov. V rebríčku prevažujú, je ich takmer polovica. Čistý zisk im klesol iba nebadane a zostal na úrovni 54 miliónov €. Z pohľadu ziskovosti je tento segment najslabší, s priemerom 2,7 %, dokonca mierne nižším oproti vlaňajšku.

TOP stavebné firmy – 1. až 5. miesto

TOP stavebných firiem

ASB 2019 Almanach

TOP 352 stavebných firiem s úplným komentárom výsledkov nájdete v ASB Almanach stavebníctva 2018/2019.

  • Rast slovenskej ekonomiky vlani vrcholil. Čaká nás tento rok pokles?
  • TOP 1236 stavebných firiem na Slovensku v 9 rebríčkoch podľa segmentov
  • Nedostatok bytov a masívny dopyt. Dokedy?
  • Rast retailových úverov sa mierne spomalil.

Potrebujete informácie hneď? Kúpte si online publikáciu za zvýhodnenú cenu.