V Michalovciach pribudne 48 nových nájomných bytov

Na základe pretrvávajúceho záujmu o byty sa rozhodla michalovská samospráva pre výstavbu ďalších 48 nových nájomných bytov na Masarykovej ulici.

V spomínanej lokalite postaví dva bytové domy s 24-bytovými jednotkami, ktoré budú určené starším obyvateľom, resp. budú slúžiť ako štartovacie byty pre mladé rodiny. V sedempodlažných bytových domoch vzniknú dvojizbové a jednoizbové štandardné byty.

„Na ich výstavbu bol mestu poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 38 miliónov Sk (1,25 milióna eur) a dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 16,3 milióna Sk (538.060 eur),“ uviedla hovorkyňa Mestského úradu v Michalovciach Iveta Pavlečková. Dodala, že spomínané ministerstvo poskytlo mestu aj dotáciu na výstavbu technickej infraštruktúry k bytovým domom vo výške 3,8 milióna Sk (125.437 eur).

Predpokladaným termínom ukončenia výstavby bytov je prvý polrok 2010. Mesto Michalovce má v súčasnosti 347 nájomných bytov, ktoré sú určené predovšetkým pre starších občanov, sociálne slabé rodiny a marginalizované skupiny obyvateľstva.

Zdroj: TASR