image 81966 25 v1

Medzinárodná konferencia GREET Vienna

Ide o poprednú rakúsku medzinárodnú B2B platformu pre komerčné nehnuteľnosti a investície s osobitným zameraním na strednú, východnú a juhovýchodnú Európu (CEE a SEE). Miestom konania je historický palác Dolného Rakúska v centre Viedne.

Ťažiskom konferencie sú domáci a zahraniční investori, ktorí hľadajú v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe lukratívne investičné projekty. Tieto projekty sú zo všetkých segmentov realitného odvetvia: nehnuteľnosti z hoteliérstva a turizmu, logistické nehnuteľnosti a priemyselné parky, infraštruktúra, nákupné centrá, retail parky a komerčné budovy, rodinné domy, kancelárske budovy, nemocnice, domovy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, atď.

Cieľovou skupinou sú manageri medzinárodných spoločností z rôznych odvetví nehnuteľností a firmy, ktoré hľadajú alebo ponúkajú nové lokality, projekty a investičné príležitosti. Na konferencii sa tiež zúčastnia predstavitelia miest a regiónov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.

Slovensko bude tiež témou v programe konferencie. Vysokopostavení predstavitelia Slovenska priblížia slovenský realitný trh a predstavia realitné príležitosti.

30. – 31. máj 2016

Viac informácií nájdete na www.greetvienna.com.