Oddychová zóna Nová Vlárska 2.
Galéria(7)

Bytový komplex Nová Vlárska

Na bratislavských Kramároch bol nedávno dokončený komplex nízkopodlažných domov, ktorý priniesol 82 bytov. Dvojica bytových domov nachádzajúcich sa medzi Národným onkologickým ústavom a Vlárskou ulicou ponúka byty od úspornejších dvoj- a trojizbových až po nadštandardné štvorizbové.

Obytný komplex Nová Vlárska tvoria dve samostatné budovy s dvoma navzájom kolmými krídlami. Hmotovo a kompozične sú koncipované tak, aby čo najviac rešpektovali konfiguráciu terénu aj okolitú zástavbu a svojou výškou a celkovým výrazom homogénne zapadli do existujúceho prostredia. Jednoduchá nízka hmota pozdĺž komunikácie je akcentovaná prevýšenou hmotou kolmého krídla. Pôdorysy v tvare L zároveň vytvárajú pri domoch polosúkromný priestor na voľnočasové aktivity obyvateľov.

Blok C D od prístupovej komunikácie.
Oddychová zóna Nová Vlárska.
Detské ihrisko
Interiérová vizualizácia.
Oddychová zóna Nová Vlárska 2.
Pohľad na blok C.
Bytový komplex Nová Vlárska

Pri stvárnení fasád sú použité triezve a jednoduché výrazové prostriedky, ktoré pravdivo odzrkadľujú funkciu budovy. Výraz budov je tvorený radením okenných otvorov a balkónov na čistých bielych fasádach. Architektonicky je bytový dom riešený ako zdvojený kubus so vzájomným prepojením a s posunutím týchto častí. Opláštenie je farebne riešené bielou a sivou. Najmenších obyvateľov poteší detské ihrisko, ktoré je súčasťou projektu, všetkých zase blízkosť prírody – Kamzíka, Železnej studničky či Horského parku.

Detské ihrisko
Detské ihrisko |

Dispozície domov

Komplex sa skladá z dvoch podzemných podlaží, zo štyroch nadzemných podlaží v časti A a C a z piatich nadzemných podlaží v časti B a D. Druhé podzemné podlažie sa využíva ako podzemná garáž (s 28 parkovacími státiami). Prvé podzemné podlažie je rozdelené na garáže (s ôsmimi parkovacími miestami) v časti B a D a v časti A a C sa nachádzajú štyri bytové jednotky. Exteriérová časť daného podlažia slúži ako parkovisko (s 13 parkovacími státiami).

Blok C D od prístupovej komunikácie.
Blok C D od prístupovej komunikácie. |

Ďalšie tri nadzemné podlažia sú typické a majú po desať bytových jednotiek (v časti A a C je šesť jednotiek a v časti B a D sú štyri jednotky). Štvrté podlažie je typické v časti B a D a má štyri bytové jednotky a v časti A a C je riešené ako ustúpené s dvomi bytovými jednotkami, ku ktorým prilieha aj strešná terasa. Piate nadzemné podlažie má bytovú jednotku len v časti B a D, k tomuto bytu prilieha aj strešná terasa. Maximálna výška atiky je +15,300 m v A a C a +18,200 m v B a D. Bytový komplex teda predstavuje 82 bytových jednotiek.

Od úspornejších po nadštandardné

Dispozície bytov pokrývajú širšiu škálu rôznych typov, od úspornejších dvojizbových s obytnou halou a otvoreným kuchynským kútom cez dvoja trojizbové byty s klasickým dispozičným riešením, odvetranou kuchyňou a jasne definovanou nočnou aj dennou časťou po nadštandardné viacizbové byty s veľkými terasami.

Interiérová vizualizácia.
Interiérová vizualizácia. |

Časť bytov je orientovaná do pokojnej časti s výhľadom na zeleň priľahlého lesíka, časť má výhľady na Bratislavu. Systém vykurovania je teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody. V súvislosti so znížením energetickej náročnosti prípravy teplej vody je pre daný objekt navrhnutý sezónny solárny systém.

Príspevok k nedostatku bytov

Celý projekt financoval podielový fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s., ktorého aktuálny majetok predstavuje takmer 773 miliónov eur, a to prostredníctvom realitnej spoločnosti FORESPO REALITY 1 a.s. „Nová Vlárska sa zaraďuje medzi ďalšie úspešné rezidečné projekty, ktoré realitný fond financoval. Sme spokojní, keďže všetky byty máme vypredané. Kramáre boli vždy považované za výbornú lokalitu na bývanie, čo sa nám potvrdilo,“ odpovedá Vladimír Salkovič, člen predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ.

Oddychová zóna Nová Vlárska.
Oddychová zóna Nová Vlárska. |

Pre PRVÚ PENZIJNÚ SPRÁVCOVSKÚ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s. manažovala celý projekt, t. j. výstavbu a predaj bytov, developerská spoločnosť JTRE. „Nová Vlárska ťaží z obľúbenosti lokality na bývanie a zároveň pridáva kvalitu a efektívne dispozície bytov, ktoré sa stali už známou výsadou JTRE.“ A aký je pohľad na situáciu na trhu s bytmi v Bratislave? Stále sa tvrdí, že je ich nedostatok, preto ich cena je pomerne vysoká. Bude sa situácia ešte vyhrocovať? „Okolo Bratislavy nemôžeme postaviť plot a napísať ,obsadené‘,“ odpovedá Pavel Pelikán.

„V meste, ktoré je spoločenským, hospodárskym a kultúrnym centrom Slovenska, bude vždy záujem o bývanie. Súčasný zvýšený dopyt po bytoch má aj viacero ďalších dôvodov, a to je nedostatok nových projektov. Ešte stále sa vykrýva aj dopyt tých, ktorí v krízových rokoch 2008 – 2013 byty nekúpili. Samozrejme, významnú úlohu v tom celom hrá aj dostupné financovanie, ktoré majú v súčasnosti kupujúci k dispozícii. Určite by developerom aj kupujúcim veľmi prospelo, ak by sa zlepšil povoľovací proces, ktorý by pomohol zvýšiť celkovú ponuku bytov na trhu. Veľa projektov, ktoré už mohli byť v predaji, je stále v štádiu povoľovania.“

BYTOVÝ KOMPLEX NOVÁ VLÁRSKA
Miesto: Vlárska ulica, Bratislava-Kramáre
Investor: FORESPO REALITY 1 a. s., 100 % akcionár: NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s.
Developer: JTRE (J&T Real Estate)
Architekt: Ing. arch. Pavol Gejdoš
Termín výstavby: 4. Q/2017 – 3. Q/2019
Počet bytov: 82 Výmery bytov: 50,7 až 131,9 m2
Výmera bytov v jednom bloku: 2 691,81 m2

REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: MIRO POCHYBA
VIZUALIZÁCIE: JTRE
ZDROJ: PR článok spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY