Späť na článok Bytový komplex Nová Vlárska
1 / 8
Blok C D od prístupovej komunikácie.