Najmodernejšia nemocnica na Slovensku s výkonnými kotlami Buderus

Buderus prináša svoju techniku aj do nemocničného prostredia. Využívať ju bude nová nemocnica Bory, ktorá je vybavená špičkovými technológiami, a to aj na úseku vykurovania.

V dvoch kotolniach nemocnice Bory sú osadené štyri vykurovacie kotly Logano plus SB745, každý s výkonom až 1 200 kilowattov. Modelový rad Logano plus SB745 reprezentuje na trhu najmodernejšiu te­chnológiu s dosiahnutím normovaného stupňa využitia až do 110 %.

Výhrevná plocha Kondens plus umožňuje optimálny prenos tepla a veľmi vysoký kondenzačný výkon. Nízke emisie CO2 a nízku spotrebu elektrickej energie zabezpečuje externý nízkoemisný pretlakový horák s frekvenčným meničom otáčok ventilátora. Dôležitou výhodou je aj malá zastavaná plocha potrebná na inštaláciu. To sa osvedču­­je najmä v obmedzených priestorových podmienkach, aké boli aj pri tejto reali­zácii.

Zdroj: Buderus

Charakteristika technológie

Logano plus SB745 je plynový kondenzačný kotol Buderus pre použitie v kombinácii
s pretlakovým horákom s hore uloženou spaľovacou komorou a pod ňou umiestnenou kondezačnou časťou s výhrevnou plochou Kondens plus.

Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s vykurovacím plynom a skondenzovanou vodou, sú z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Termohydraulicky oddelené vysokotlakové a nízkotlakové hrdlá spiatočky slúžia na optimalizáciu hydrauliky zariadenia. Kotol má sériovo zabudovanú zvukovú a tepelnú izoláciu a držiak na montáž regulátora voliteľne vľavo alebo vpravo na kotle.

Výhody kotla Logano plus SB745
• Najkompaktnejší vo svojej výkonovej triede
• Vynikajúca energetická vyváženosť
• Kompletne opláštená a izolovaná dodávka
• Normovaný stupeň využitia až 110 %
• Pohotovostné straty < 0,2 %
• Veľmi dobrý pomer ceny a výkonu
s rýchlou návratnosťou investície
• Mimoriadne optimálna montáž

Nová nemocnica je v súčasnosti už otvorená a nás teší, že práve technika značky

Buderus je jej súčasťou a aj vďaka nej sa budú všetci návštevníci aj pacienti cítiť v budove príjemne.

www.buderus.sk

Zdroj: PR článok Robert Bosch, spol. s r. o.