Moderná stavebná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2012

V súčasnosti realizujeme viacero projektov. Z čerstvých projektov, ktoré sme začali realizovať na konci roku 2022, spomeniem Národné tréningové centrum v Košiciach, rekonštrukciu nemocnice v Ružomberku a stavbu martinskej Biobanky.

V Trenčíne práve dokončujeme rekonštrukciu strechy na hokejovom štadióne Pavla Demitru, v Nitre realizujeme dva projekty, v Bratislave z veľkých projektov stojí za zmienku májový finiš realizácie stavby 07 Eurovea, čo je vlastne realizácia vjazdov do podzemných garáží novej budovy Eurovea 2.

Komercno rezidencny projekt EUROVEA 2
Komerčno rezidenčný projekt EUROVEA 2 | Zdroj: Adifex

Vzhľadom na to, že stavba je hlboko pod hladinou Dunaja, muselo sa riešiť dočasné zabezpečenie tesnenia stavebnej jamy tryskovou injektážou dna. Súčasne sme realizovali prekládky nosných inžinierskych sietí, ako je zberač splaškovej kanalizácie, vybudovali sme nový káblovod, horúcovod, plynovod, realizovali sme práce na podchytávaní energokanála a pod.

Po zrealizovaní všetkých podzemných konštrukcií sa dokončí realizácia komunikácií a spevnených plôch v okolí stavby. Preto považujeme túto stavbu za jednu z najnáročnejších, ktorú aktuálne realizujeme.

Zdroj: Adifex

Z hrubých železobetónových stavieb, ktoré aktuálne realizujeme a ktoré by sme v lete chceli finišovať, je príkladom administratívna budova Mill so 4 podzemnými a 17 nadzemnými podlažiami.

V rámci našej českej dcérskej spoločnosti Adifex CZ aktuálne realizujeme niekoľko projektov v Ostrave a okolí. Ukončujeme prístavbu haly, rekonštrukcie a obnovu niektorých objektov v bývalých priestoroch uhoľných baní, kde sa postupne obnovou starých prevádzkových objektov tvoria veľmi štýlové administratívne priestory s industriálnym nádychom.

Mill
Mill | Zdroj: Adifex

Adifex, a. s.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Tel: +421 907 203 214
E-mail: adifex@adifex.sk
Web: www.adifex.sk

Zdroj: PR článok Adifex, a. s.