Konferencia Facility management 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiada v dňoch 31. 9. a 1. 10. 2019 konferenciu Facility management 2019 – Kvalita vo facility managemente. Konferencia sa uskutoční v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Cieľom konferencie je aj v tomto roku informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti facility managementu.

Konferencia má päť sekcií:
1. Facility management
2. Správa budov
3. Prevádzka, oprava a údržba budov
4. Energetický manažment
5. Informačné technológie.

Odborným garantom konferencie Facility management 2019 je prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ako aj správcov budov.
V prípade záujmu zúčastniť sa konferencie je možné sa prihlásiť na e-mailovej adrese: sstp@zsvts.sk (organizačný garant).