Budúcnosť developerstva prináša integráciu systémov

Zlúčenie bezpečnostných systémov v developerských projektoch, ktoré zvyšuje bezpečnosť a pohodlie používateľov, je celosvetovým štandardom. Tieto riešenia sa teraz dostávajú aj na Slovensko, pričom poskytujú developerom výhody a konkurenčný náskok.

Vzhľadom na predpokladaný rast cien energie je pre budúcich vlastníkov bytov v rezidenčných projektoch a nájomcov administratívnych priestorov kritické premýšľať o znížení prevádzkových nákladov. Zároveň je nevyhnutné klásť dôraz na celkovú funkčnosť objektu.

Zdroj: INVIZO

Developeri hľadajú integrované riešenia

V rezidenčných projektoch je kľúčové zamerať sa na funkčnosť celej škály priestorov od bytu až po garáž, vrátane verejných vnútorných a vonkajších priestorov. V bytových komplexoch s verejnými priestormi je potrebné venovať pozornosť aj presnému rozúčtovaniu nákladov na prevádzku týchto priestorov.

Systémy pre kontrolu vstupu a výjazdu, poplachové a kamerové systémy, fotovoltické panely, objektová bezpečnosť a protipožiarne systémy už sú prepojené. Budúcnosť však vyžaduje ich integráciu do jednotného celku, ktorý bude účinne a efektívne komunikovať .

Napríklad elektrické vozidlá sa stávajú hlavnými spotrebičmi elektrickej energie v administratívnych a rezidenčných projektoch. Riešenia pre flexibilnú infraštruktúru nabíjania elektrických vozidiel, budúcu prevádzku a rozdelenie nákladov sú prekvapivo jednoduché. Domáce nabíjanie zostáva cenovo efektívnou voľbou, ale je nevyhnutné zvážiť tieto faktory už pri návrhu projektu.

Kombinácia systémov

Integrácia všetkých systémov je nevyhnutná už na začiatku developerského projektu. Aj keď to môže znamenať mierny nárast počiatočných nákladov, dodatočná integrácia nesie so sebou neželané efekty, napríklad v podobe nákladov zvýšených až o 25  – 45 %.

 Zdroj: INVIZO

Spoľahnutie sa na bezdrôtové technológie, ktoré môžu byť neskôr doinštalované, má svoje obmedzenia z hľadiska bezpečnosti a prevádzky. Bezdrôtové riešenia, tzv. mesh siete, sú spojené s vyššími nákladmi na údržbu a elektromagnetickým smogom pre obyvateľov. Ideálnym scenárom je, aby celý objekt bol jednotným funkčným celkom, čo zabezpečuje jednoduchšie a ekonomickejšie riešenie pre developera, správcu aj koncového používateľa.

Správne nastavená automatizácia, aktívne riadiaca spotrebu energie, prináša úsporu energie a lepšie riadenie elektriny počas dňa. Je rozumné zvoliť systém s modernými technologickými rozhraniami a schopnosťou poskytnúť konektivitu pre nadchádzajúce technológie.

Výhody pre všetkých

Integrácia a automatizácia prinášajú developerom neoceniteľné výhody. Okrem nižších prevádzkových nákladov ide o zvýšenie bezpečnosti objektu. Projekty s integrovanými a automatizovanými systémami sú konkurencieschopnejšie a atraktívnejšie pre nájomcov. Automatizácia zlepšuje manažment a znižuje náklady.

Do inteligentnej elektroinštalácie možno integrovať základné bezpečnostné senzory, čo zvyšuje pohodlie a energetickú efektívnosť. Implementácia inteligentných systémov má pozitívny spoločenský prínos, prispieva k lepšiemu životnému prostrediu a kvalite života.

Zdroj: INVIZO

Profesionálny partner

Dodávatelia technológií aj dnes poskytujú developerom integrované a automatizované systémy. Chýba však partner, ktorý by všetky tieto systémy vedel prepojiť do efektívneho a funkčného celku. “Spoločnosť INVIZO je systémovým integrátorom, ktorý pre developerov vytvorí projekt pre ich potreby a zrealizuje ho,” približuje Ing. Ladislav Juran, CEO spoločnosti. “Už viac ako 25 rokov sme lídrom v  objektovej bezpečnosti bánk a stabilným partnerom pre implementáciu inteligentných bezpečnostných systémov pre developerské projekty,” dodáva.

Ing. Ladislav Juran, CEO spoločnosti INVIZO
Ing. Ladislav Juran, CEO spoločnosti INVIZO | Zdroj: INVIZO

Zdroj: INVIZO s.r.o.