River Park 2

River Park 2

Pri tvorbe konceptu pokračovania projektu River Park je nosným prvkom zachovanie kultúrno- – spoločenskej funkcie v tomto priestore. Nový verejný priestor so zeleňou tvorený námestím, nábrežnou promenádou, pobytovými terasami, priestorom vnútroblokov a mestským uličným priestorom umožní ľuďom tráviť na nábreží Dunaja voľný čas.

Mesto Bratislava - Staré Mesto
Stav V príprave
Developer J&T Real Estate
Architekt GFI
Súvisiace
Súvisiace