Ceresne fine living

Čerešne fine living, 1. etapa

ITB Development, prepojené s architektonickou kanceláriou Architekti Šebo Lichý, totiž Čerešne Living koncipovali ako komunitné bývanie, a práve vnútrobloky majú tvoriť platformu pre rozvoj komunitných vzťahov. Do prvého z dvorov bude orientovaná aj časť vybavenosti, hoci jej podstatná časť sa nachádza v parteri do ulice Polianky.

Celkovo prvá fáza projektu obsahuje 178 bytov, z ktorých je v tejto chvíli prevažná väčšina vypredaná – oficiálna webstránka projektu uvádza už len sedem voľných jednotiek. Vďaka rozčleneniu objektov na sedem vchodov (resp. v prípade domov F, G a H na samostatné objekty) sa podarilo redukovať pocit „masovosti“, čo už môže byť pri takmer dvoch stovkách bytov problém. Čo sa týka samotných bytov, v rámci návštevy pred pár mesiacmi som musel konštatovať, že patria k priestorovo najveľkorysejším v danej kategórii v meste.

 

Mesto Bratislava, Bratislava - Dúbravka
Stav Dokončené
Developer ITB Development
Segment Bývanie