Konferencia Facility management 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiada v dňoch 31. 9. a 1. 10. 2019 konferenciu Facility management 2019 – Kvalita vo facility …