Partneri sekcie:
Štúdium

Akreditované štúdium facility manegementu

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).
SAFM Guide 2020

SAFM prináša SAFM GUIDE 2020

Slovenská asociácia facility managementu je garantom kvality FM na Slovensku. Práve preto vznikla potreba vytvoriť odbornú publikáciu, SAFM Guide 2020, ktorá by zahŕňala nie len analýzu trhového prostredia ale i množstvo iných tém, ktoré aktuálne …

Konferencia Facility management 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiada v dňoch 31. 9. a 1. 10. 2019 konferenciu Facility management 2019 – Kvalita vo facility …
Florentinum Praha

Akreditované štúdium Facility management

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v akademickom roku 2018/2019 v letnom semestri akreditované ďalšie vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVŠ SR č. 0473/2013/37/1).