SAFM Guide 2020

SAFM prináša SAFM GUIDE 2020

Slovenská asociácia facility managementu je garantom kvality FM na Slovensku. Práve preto vznikla potreba vytvoriť odbornú publikáciu, SAFM Guide 2020, ktorá by zahŕňala nie len analýzu trhového prostredia ale i množstvo iných tém, ktoré aktuálne …

Konferencia Facility management 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiada v dňoch 31. 9. a 1. 10. 2019 konferenciu Facility management 2019 – Kvalita vo facility …
Florentinum Praha

Akreditované štúdium Facility management

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v akademickom roku 2018/2019 v letnom semestri akreditované ďalšie vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVŠ SR č. 0473/2013/37/1).
Ing. arch. Michal Pasiar prezident BIM Asociácie Slovensko a konateľ spoločnosti ACREA SR

Využiteľnosť BIM pri realizácii a správe budov

BIM a správa budov sú navzájom prepojené nádoby. Výhodou je, ak sa projekt budovy rieši v BIM od samého začiatku, avšak vďaka prostriedkom, ktoré umožňujú digitalizáciu, je možné aplikovať tento systém aj na existujúce budovy.
Konferencia sa konala 1. – 2. októbra už tradične v hoteli Patria na Štrbskom plese kde vystúpilo 9 spoločností z daného oboru a zúčastnilo sa 120 ľudí

16. ročník konferencie Facility managment 2018

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.