Bratislavská teplárenská – spoľahlivý dodávateľ tepla a teplej vody

image 94500 25 v2

Bratislavská teplárenská (ďalej len BAT) je najväčší výrobca a distribútor tepla na území Bratislavy. Svojimi službami pokrýva takmer polovicu trhu s teplom v Bratislave. Hlavným predmetom činnosti je výroba tepla a regulačnej elektriny, výkup tepla, rozvod tepla a rozvod elektriny.

BAT prevádzkuje vysokoúčinné centralizované zásobovanie teplom (CZT). V procese kombinovanej výroby elektriny a tepla zabezpečuje hospodárne prevádzkovanie dvoch sústav CZT:

  • Sústava CZT Bratislava východ, v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov.
  • Sústava CZT Bratislava západ, v mestských častiach Dúbravka a Karlova Ves, vrátane lokality Mlynskej doliny.

Výhody pripojenia na CZT BAT

Vďaka pripojeniu objektov na sústavu CZT spoločnosti BAT investori, resp. developeri splnia legislatívne požiadavky stanovené pre energetickú hospodárnosť budov.
V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie fP-CZT systému CZT platnej od 01.01.2017 sú faktory primárnej energie pre sústavy CZT spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., stanovené nasledovne:
fP-CZT pre sústavu CZT Bratislava – západ, ktorá zásobuje mestské časti Dúbravka a Karlova Ves vo výške 0,29
fP-CZT pre sústavu CZT Bratislava – východ, ktorá zásobuje mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov vo výške 0,42
Faktory primárnej energie BAT sú nižšie ako vyhláškou stanovený fP-CZT 0,7.

V praxi to znamená, že pri vhodne navrhnutej stavebnej konštrukcii budovy v kombinácií s napojením na CZT bude toto riešenie aj v budúcnosti spĺňať prísne požiadavky na energetickú efektívnosť. Tieto výhody sa rovnako aplikujú aj pri rekonštrukcii a významnej obnove existujúcich budov.

Nový Ružinov

Pripojením sa na sústavu CZT BAT partner získava aj mnohé ďalšie výhody:

Spoľahlivú dodávku tepla – v sústave CZT BAT sú zakomponované najnovšie technológie na riadiacich systémoch, vďaka čomu je zabezpečená spoľahlivá dodávka tepla a teplej vody odberateľom.
24-hodinový monitoring zdrojov, sietí a OST na dispečerskom pracovisku BAT
Komfort – BAT zabezpečí všetko potrebné pre kvalitnú dodávku tepla, ako aj dodržiavanie platných legislatívnych noriem a predpisov.
Najnižšiu cenu tepla spomedzi dodávateľov z CZT v Bratislave.
Bezpečnosť dodávok tepla
Istotu v ekologickom prístupe – BAT má na svojich zdrojoch nainštalované prvky a technológie, ktoré minimalizujú znečisťovanie životného prostredia. Aj vďaka kogenerácii – výroby tepla a elektrickej energie súčasne dochádza k znižovaniu zaťaženia životného prostredia emisiami.

Referenčné stavby

Z aktuálne dostavaných projektov pripojených na sústavu CZT BAT sme v roku 2016 pripojili:
• AB Rosum
• Polyfunkčný komplex Perla Ružinova II. etapa
• Nový Ružinov
• City House Ružinov
• Panorama business II
• Rezidencie Pri Mýte
• Blumentál
• Polyfunkčný objekt Sliačska
• Generálne riaditeľstvo ZVaJS
• Polyfunkčný bytový dom – Miletičova 60

Panorama business II

Výhľady BAT

Ambíciou spoločnosti je zotrvať v pozícii dodávateľa s najnižšou cenou tepla v rámci dodávateľov tepla zo sústav CZT v Bratislave.
Novinkou, ktorá bude prvýkrát v rámci mesta Bratislava aplikovaná v sústave CZT BAT, je dodávka chladu vyrobeného z absorpčného chladiaceho zariadenia (ACHZ). Realizácia výstavby pilotného projektu prebieha v priestoroch rekonštruovanej administratívnej budovy spoločnosti BAT na Turbínovej ulici.

Pre zákazníkov pripravuje projekt Zákazníckeho portálu. Bude to nástroj, ktorý uľahčí odberateľom prístup k informáciám, komunikáciu a prácu s dokumentmi, dátami ako napr. zmluvnej dokumentácii, faktúram či histórii spotreby.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

KategórieSpráva budov