Výber okien pre efektívnu revitalizáciu bytového domu

Výber okien pre efektívnu revitalizáciu bytového domu

Okná sa významne podieľajú na celkovej energetickej bilancii bytového domu, preto sú neodmysliteľnou súčasťou komplexnej obnovy budov. Optimalizovať energetickú náročnosť budovy v zmysle platnej normy STN 73 0540 a smernice Európskej únie 2002/91/EC o energetickej hospodárnosti budov možno iba oknami s dostatočnými technickými parametrami. Plastové okná odolávajú pôsobeniu striedajúcich sa klimatických podmienok, majú vhodné tepelnoizolačné i akustické vlastnosti. V bytových domoch sa uplatňujú najčastejšie aj vzhľadom na ich finančnú dostupnosť a jednoduchú údržbu.

Iba vďaka okenným otvorom v stavebnej konštrukcii možno splniť požiadavky na dostatočné presvetlenie interiéru, vetranie a zároveň zabezpečenie vizuálneho kontaktu s exteriérom. Okná sú prirodzenou súčasťou každej budovy, preto sú fyzikálne parametre ich výplní významnou podmienkou zabezpečenia ochrany budovy pred poveternostnými vplyvmi, eliminovania tepelných strát, ale aj záruky bezpečnosti. Výber okien pre revitalizáciu bytového domu treba posudzovať z viacerých hľadísk. Seriózny výrobca by mal ponúknuť celý komplex rozličných riešení výplňových konštrukcií.

Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti okna
Význam okennej konštrukcie v budove zdôrazňuje najmä fakt, že oknami uniká až 50 percent tepla. Pre efektívnu revitalizáciu budovy je preto absolútne nevyhnutné zabezpečiť dostatočné tepelnoizolačné parametre celej okennej konštrukcie. Okno je zložená konštrukcia, ktorej tepelnotechnické vlastnosti, sa odvíjajú od vnútornej povrchovej teploty otvorovej výplne θsi, súčiniteľa prestupu tepla U rámového profilu a zasklenia, súčiniteľa škárovej prievzdušnosti iLV a celkových rozmerov okna.

Pri rekonštrukcii stavieb je dôležité brať do úvahy základné požiadavky v súčasnosti platnej STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Pre okná rekonštruovaných stavieb nesmie hodnota súčiniteľa prestupu tepla okennou konštrukciou prekročiť Uw ≤ 2,0 W/m2 . K.

Dosahovanie optimálnych tepelnoizolačných parametrov
Dôležité je zvažovať nielen vhodnú skladbu skiel, ale aj výber kvalitného rámového profilu s vhodnými tepelnotechnickými parametrami. Súčasným štandardom je zasklenie dvojsklom s Ug = 1,1 W/m2 . K, ktoré sa osadzuje v päť- až šesťkomorovom profile so stavebnou hĺbkou minimálne 70 mm. Vyšší počet komôr prináša okrem zlepšenia tepelnoizolačných vlastností rámu aj odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody a tvarovú stálosť. Výpočty a simulácie dokázali, že pri počte komôr vyššom ako šesť, sa tepelnotechnické vlastnosti rámu zlepšia iba do určitej miery.

Tepelnotechnické vlastnosti okna možno preto účinnejšie zlepšovať vnútorným zložením skiel, a to zväčšením priestoru medzi sklami a jeho vyplnením argónom (používa sa bežne) alebo kryptónom, ktoré majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako vzduch. Pomáha aj osadenie trojskiel, ktoré v prípade vhodných hrúbok skla zlepšujú aj akustické vlastnosti okna. Energetický faktor skiel ovplyvňuje aj aplikácia solárnych fólií či zafarbenie skiel. Ďalšou možnosťou zníženia súčiniteľa prechodu tepla rámovým profilom je vyplnenie komôr profilu špeciálnou izolačnou penou.

Zvýšiť vnútornú povrchovú teplotu okna možno vďaka dištančnému tzv. teplému rámčeku. Mimoriadne dobré výsledky dosahujú rámčeky na materiálovej báze plastov. Cieľom osadenia teplého rámčeka je najmä odstrániť kondenzáciu v spodnej časti okenného krídla, ktorú spôsobuje tepelný most.

Akustické vlastnosti
Nielen tepelnoizolačné parametre sú nevyhnutné pre komfortné bývanie podľa súčasných nárokov. Okná musia spĺňať aj požiadavky na akustickú izoláciu. Zvukovoizolačné vlastnosti okien ovplyvňuje najmä hrúbka a počet skiel, osadenie okien v ráme, tesniace prvky a netesnosti v konštrukcii. Zvukové vlastnosti okien sú označené indexom vzduchovej nepriezvučnosti R’w (dB). Bežné dvojité okno zníži hluk, ktorý prichádza z vonkajšieho prostredia asi o 30 dB.

Okno s dokonalejšou zvukovou izoláciou zvládne pohltiť aj okolo 50 dB. Zvukovoizolačné vlastnosti okien možno zlepšiť aj napustením vzácneho plynu do výplní medzi vrstvami skiel. Z hygienického hľadiska je dôležité nájsť kompromis medzi zvukovou nepriezvučnosťou okna a požadovanou výmenou vzduchu. To však platí aj pre dosahovanie energetických úspor.

Osadenie okna
Na zabezpečenie dostatočných tepelnotechnických, ale aj akustických parametrov okna je nevyhnutné správne osadenie okna v obvodovej stene. Predpokladom efektívnej aplikácie okna je zosúladenie tepelnotechnických parametrov rámového profilu s tepelnotechnickými parametrami sklenej výplne a s obvodovými murivami. Ideálne je, ak izoterma profilu nadväzuje na izotermu stavebného materiálu. Eliminuje sa tým vznik tepelných mostov. Súčasné postupy výmeny okien sa vyznačujú čistými pracovnými metódami. Rám starého okna sa jednoducho prereže a vyberie a na jeho miesto sa osadí nový rámový profil.

Dôležité je najmä pevné ukotvenie okna v otvore a zvládnutie detailu kotvenia okna do ostenia a utesnenia parotesnou fóliou z interiéru a difúznou fóliou z exteriéru. V mieste kotvenia okna do ostenia vzniká tepelný most. Treba ho eliminovať dodatočným zateplením ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm. Progresívni výrobcovia tento krok predpokladajú a ponúkajú dostatočne vysoké profily na dosiahnutie harmonického vzhľadu.

Variabilné riešenia

Niektoré základné požiadavky na vlastnosti okien sú predpísané normou. Užívatelia by však mali pri výbere vhodného okna brať do úvahy svoje súčasné i budúce nároky. Pri obytných domoch sa v obvodových stenách používajú prevažne otváravé okná. Napriek tomu, by mal výrobca ponúknuť profilové systémy s rozličnými variantmi riešení pre rôzne typy okien i dverí, kombinácie okenných prvkov i špeciálne kombinácie druhov a veľkostí. Popri najčastejšie používaných otváravých oknách sa často vyskytujú výklopné a sklopné okienka, ktoré sa samostatne používajú na vetranie a osvetlenie suterénu, hygienických priestorov a podobne alebo v kombinácii s iným typom rámu slúžia aj v hlavných priestoroch budovy ako vetracie otvory.

Okrem rozličných typov okien si v súčasnosti možno vyberať zo širokej škály farieb, odtieňov a povrchových úprav plastových rámov. Farebné možnosti plastových okien zdatne sekundujú farebným variáciám obvodových plášťov. Pri rekonštrukciách sa čoraz viac objavujú okná s dreveným dekórom, ale aj jasne farebné okná, ktoré ladia so súčasným štýlom architektúry. Farebná fólia zvyšuje odolnosť okien pred mechanickým poškodením. Vnútorné a vonkajšie časti okenného profilu možno kombinovať, takže zvonku môžu byť okná napríklad biele a zvnútra zelené.

Kovanie okna

Pre funkčnosť okna, spôsob jeho otvárania i bezpečnosť je mimoriadne dôležité kovanie okna. Súčasné okná majú zväčša celoobvodové kovanie, ktoré zabezpečuje stabilizáciu okenného krídla v okennom ráme. Medzi jeho ďalšie výhody patrí rovnomerné dovretie okna po celom obvode, a tým aj vytvorenie kompresie tesniaceho profilu, združenie otváravej a výklopnej funkcie okna a v neposlednom rade i ochrana proti násilnému vniknutiu. Kovania pre otváravé a sklopné okná musia umožniť nastavenie krídla v troch osiach. Okná a balkónové dvere na prízemí sa odporúča poistiť bezpečnostným kovaním a okná na vyššom podlaží je zasa vhodné (najmä ak sú v dome deti) vybaviť bezpečnostnými prvkami (takzvanými blokádami).

Bez kondenzácie

V revitalizovaných bytových domoch so zatepleným obvodovým plášťom a vymenenými oknami možno v niektorých prípadoch zaznamenať aj vysokú kondenzáciu vodnej pary, ktorá však nesúvisí výhradne s vlastnosťami okna. Významne sa na nej podieľajú aj technické parametre stavby. Jej dlhodobý výskyt môže podporovať tvorbu plesní, preto sa odporúča riešiť problematiku rosenia okien nielen zvýšeným počtom komôr v plastovom profile, ale aj špeciálnym vetracím systémom.

Čím je relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri vyššia, tým väčšia je pravdepodobnosť kondenzácie. Pôvodné okno zabezpečovalo prirodzené vetranie. Podľa orientačných výpočtov prepúšťa staré netesniace okno na jeden meter škáry až 1 m3 vzduchu za hodinu. V porovnaní so súčasnými oknami, ktoré vymenia na jeden meter škáry

1 dm3 za hodinu, ide o stonásobný rozdiel, ktorý prináša maximálnu úsporu energií. Najúčinnejšou prevenciou pred neželanou kondenzáciou je krátke a intenzívne vetranie, ktoré zníži relatívnu vlhkosť miestnosti. Vetranie mikroventiláciou, ktorá je štandardnou súčasťou moderných okien, je neefektívny spôsob vetrania, ktorý navyše môže uľahčiť prácu zlodejom.

Projektanti a architekti majú v praxi konkrétne požiadavky na výmenu vzduchu, najmä v miestnostiach s plynovými spotrebičmi. Vtedy je optimálnym riešením zabezpečenie núteného vetrania. Odporúča sa použitie ventilačnej klapky, ktorá sa vkladá do tesnenia okna a automaticky reaguje na rozdiely tlaku vzduchu. Okno s inštalovanou klapkou vynikajúco tesní a zabraňuje nielen úniku tepla, ale aj prieniku zvuku.

Údržba okien
Pre bytové domy sú plastové okná vhodné aj vďaka ich nenáročnej údržbe. Treba sa však vyvarovať laickým mechanickým zásahom. Dovolené sú len zásahy odborníkov. Údržba plastových okien je jednoduchá: rámy stačí umyť roztokom bežného prostriedku na umývanie, ale lepšie je používať prípravky vyvinuté špeciálne na čistenie rámov takýchto okien. Plastové okná sa nesmú čistiť abrazívnymi prostriedkami, drôtenkami, organickými rozpúšťadlami či žieravinou. Raz za rok treba všetky pohyblivé časti kovania premazať kvapkou oleja, vyčistiť odvodňovacie kanáliky, skontrolovať funkčnosť kovania,  prípadne ho nechať odborne opraviť.

Ondřej Fridrich
Foto: Deceuninck

Autor je koordinátor marketingu spoločnosti Deceuninck­

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov.