758EF9B0 6C76 4F40 8B7A 406DD2D60BE8
Galéria(6)

Zo smutných lokalít Živé miesta. Bratislava konečne získala parky hodné metropoly Slovenska

Partneri sekcie:

Predtým tu boli len vyšľapané chodníky v tráve (Legionárska), alebo ihriská staré desaťročia (Dunajská), alebo len miesto bez života (Kazanská). Dnes sú tieto charakteristiky konečne minulosťou. Hlavné mesto len pred pár dňami otvorilo zrekonštruované parky v rámci programu Živé miesta. Smutné lokality Bratislavy sa tak konečne stali naozaj živé.

Perspektívnych miest má Bratislava mnoho. Veľa z nich však bolo dlhodobo v žalostnom stave, dôsledkom čoho sa im ľudia vyhábali. Tento stav pramenil z obrovského investičného dlhu voči verejnému priestoru, ktorý bol v Bratislave prítomný desaťročia. A čiastočne ešte stále je. Cieľ zmeniť tento stav si zaumienilo nové vedenie hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom a Metropolitným inštitútom Bratislavy. 

Založený tak bol historicky prvý rámec na systematickú zmenu verejného priestoru pod názvom Živé miesta. Ich výsledkom je priniesť príjemné a funkčné prostredie na trávenie voľného času či stretávanie sa komunít. Tento cieľ sa už pri niektorých projektoch podarilo naplniť – vznikla pozorovateľňa zvierat Vydrica, nový park v blízkosti prestupného uzla MHD Riviéra, zrevitalizovaný bol aj areál Malý Slavín, hájovňa na Peknej ceste alebo aj priestor na Námestí slobody spolu s fontánou Družba.

Scivilizovaná Legionárska 

Medzi desiatky projektov mesta a MIB-u patrí lokalita na Legionárskej, v blízkosti Račianskeho mýta v Starom Meste. V tomto priestore boli ľudia zvyknutí na plno stromov a zelene, avšak vyníma sa tu aj bronzová socha Sama Chalupku od akademického sochára Pavla Chrťana. Obyvatelia toto miesto využívali najmä na venčenie psov.

Územie však bolo neupravené, prázdne, v tráve boli vyšľapané chodníky a priestor v centre metropoly nemal charakter verejného parku. V priebehu rokov prebehli len menšie úpravy a vysadených tu bolo 50 vzrastlých sakúr, čím sa priestor čiastočne oživil.

Legionarska1 po
Podoba parku na Legionárskej v Starom Meste po rekonštrukcii | Zdroj: Marek Velček

Finálnu revitalizáciu napokon oznámil až MIB: „Park na Legionárskej sa zmení na príjemný priestor pre posedenie a šport. Vytvoríme tu komplexné vodozádržné opatrenia, ktoré budú využívať dažďovú vodu zo striech priľahlého internátu. Upravia sa spevnené a nespevnené plochy, k sakurám pribudne ďalšia zeleň, nový mobiliár a osvetlenie. V rámci obnovy sa tiež zveľadí predpolie sochy s bustou Samuela Chalupku a v priestore pribudne aj exteriérové ihrisko.”

Táto rekonštrukcia je dnes realitou. „Park Legionárska je otvorený!” oznámilo pred pár dňami hlavné mesto. „Neurčitý priestor na Legionárskej sme zmenili na príjemný parčík na posedenie a šport, ktorý bude poetický obzvlášť počas jari, keď sakury zakvitnú naružovo. Práve výsadbou 50 sakúr od Japonského veľvyslanectva sa to začalo. V ďalšej fáze prišla na rad komplexná rekonštrukcia na základe architektonického návrhu,” potvrdzuje chronológiu premeny tejto lokality mesto.

„V parčíku na Legionárskej sme uskutočnili terénne úpravy, doplnili výsadbu, vytvorili nové pešie chodníky, doplnili osvetlenie, zveľadili aj predpolie sochy s bustou Sama Chalupku. Novinkou je aj multifunkčné ihrisko, ktorým reagujeme na nedostatok exteriérových športovísk v okolí,” znejú detaily obnovy. 

441898883 761497312836814 8065774002456244488 n 2
Podoba parku na Legionárskej v Starom Meste pred a po rekonštrukcii | Zdroj: Marek Velček

Vytvorené boli aj avizované vodozádržné opatrenia, čím bude voda zo strechy priľahlého internátu využitá v parku. „Zmenou je, že voľný výbeh pre psíky po novom nie je v celom parku, ale vo vyhradenom priestore s hracími prvkami. Rozšírili sme aj miesto na čakanie za zastávkou MHD a tiež opravili chodník od Kmeťovho námestia popri internáte. Paralelne s Radlinského ulicou tiež pribudol drevený palubový chodník tak, aby sme ochránili koreňové sústavy existujúcich vzrastlých stromov,” uzatvára v stanovisku hlavné mesto.

Rekonštrukcia priniesla mnoho výhod a priestor je konečne prispôsobený potrebám parku 21. storočia. Plusom je aj osadenie stĺpov osvetlenia do výšky maximálne 4 metrov, nakoľko sa v okolí nachádzajú byty a vyššie osvetlenie by bolo pre obyvateľov rušivé. Ďalším pozitívom je zachovanie výbehu pre psov, ktorý je tentokrát ohradený. Podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie boli finančné náklady na rekonštrukciu 482 309,49 eur bez DPH. 

441901996 761497259503486 815281191494903126 n
Legionarska1 po
441890238 761497199503492 3839007662494630434 n
441887670 761497329503479 3909733441433451308 n 2
441898883 761497312836814 8065774002456244488 n 2

Razantné zmeny na Dunajskej

Súčasťou Živých miest je aj projekt revitalizácie parku na Dunajskej ulici, niekdajšej Vešeléniho záhrade, ktorá bola roky v pochmúrnom stave. Svetielko nádeje vzkrieslo priestoru v roku 2021, keď denník SME informoval o naplánovanej celkovej revitalizácii za viac ako 175-tisíc eur. Tento projekt sa však neudial a hľadanie dodávateľa sa v roku 2023 zopakovalo. Tentokrát sa ale revitalizácia konečne spustila. 

447436867 760248579628354 5201269891675685549 n
Podoba parku na Dunajskej v Starom Meste pred a po rekonštrukcii | Zdroj: Marek Velček

Metropolitný inštitút oznámil, že projekt počíta s viacerými prvkami a plochami pre deti. „Vytvoríme „detskú vodnú hru” s vodozádržnou funkciou v terénnej modelácii trávnika, ktorá bude zabezpečovať ekostabilizačnú funkciu prostredia. K existujúcej vzrastlej zeleni doplníme trvalkové záhony, ktoré prispejú ku skultúrneniu lokality, zlepšia vsakovanie vody a podporia rozmanitejší biotop. Zeleň doplní aj intenzívny pobytový trávnik,” opísal svoje ciele MIB.

Tie tiež konštatoval, že cieľom obnovy je zrekonštruovať obvodové oplotenie, vstupnú bránu a rozšíriť vstup. Pre zlý stav bol ohlásený výrub 11 stromov a dvoch skupín krov, pričom nahradené malo byť aj zastarané osvetlenie. 

Všetky tieto návrhy sa dnes naplnili a park na Dunajskej prešiel skutočne dôležitými zmenami. „Miesto je po novom veselým a kvalitným priestorom pre deti aj dospelých. V parkovej časti sme obnovili chodníky, čierny asfalt sme vymenili za biely betón, ktorý sa tak neprehrieva a rozšírili sme záhony s kríkmi, stromami, trvalkami a trávnikom,” informovalo mesto.

447733230 760249066294972 395165926216430582 n
Podoba parku na Dunajskej v Starom Meste po rekonštrukcii | Zdroj: Marek Velček

„V zadnej časti sú umiestnené nové herné prvky, bezpečné dopadové plochy, pieskovisko, šmykľavka. Nechýbajú ani nové smetné koše, osvetlenie, ako aj doplnené cyklostojany. Zeleň sme doplnili aj intenzívnym pobytovým trávnikom, ideálnym na piknik, či pokojné posedenie v tráve,” uzavrelo v stanovisku. 

Park na Dunajskej sa stal prototypom kvalitného verejného priestoru – od novej zelene, povrchov, cez vodné prvky až po nové ihriská či osvetlenie a oplotenie. Namiesto 11 vyrúbaných stromov a dvoch skupín krov pribudlo v parku až 954 metrov štvorcových kríkov. Celkovo ide o 449 kusov krov, troch kusov nových stromov Ginko Biloba a uskutočnilo sa aj presadenie dvoch existujúcich stromov. Finančné náklady na obnovu boli vo výške 308 355,34 eur bez DPH. 

Dunajska1 po
447733230 760249066294972 395165926216430582 n
447660513 760249006294978 8461714387387429937 n
447568571 760248959628316 4717267920849917079 n
Dunajska2 po
447764344 760248859628326 8046475319431553564 n
447744441 760248806294998 8299210332677336831 n
447736449 760248906294988 4481363028526503063 n

Prebudená Kazanská

Jedno z ďalších smutných miest bolo priestranstvo na križovatke Kazanskej a Čiernovodskej ulice vo Vrakuni, ktorou denne prechádza množstvo ľudí k zdravotnému stredisku. Celkovo išlo o nevzhľadné územie, poškodené boli spevnené plochy, trávnikom viedli vyšliapané chodníky a ľudia miesto využívali len ako tranzit, pričom pobytová funkcia absentovala.

Metropolitný inštitút Bratislavy určil konkrétne kroky k premene tejto lokality: „V rámci revitalizácie územia dôjde k rozdeleniu územia na dve charakteristické prostredia – alej a park, ktorý vznikne premenou trávnatej plochy so vzrastlými borovicami a bude slúžiť na pobyt i tranzit. Park bude členený na dva trojuholníky, čo vychádza z diagonálneho pohybu ľudí, ktorí územím prechádzajú a skracujú si tak cestu od hlavnej cesty na sídlisko.”

233856886 4504242866305382 3643844369217285161 n
Podoba parku na Kazanskej vo Vrakuni pred a po rekonštrukcii | Zdroj: Marek Velček / MIB

Trojuholník nadväzujúci na nárožie Kazanskej a Čiernovodskej ulice má podľa MIB-u spĺňať pobytovú funkciu. Povrch bude tvoriť mlat, ktorého plochu doplnia novovysadené stromy. V parku pribudne aj atypický mobiliár, ktorý poslúži ako sedenie a zaujímavý vizuálny doplnok priestoru

Aj napriek meškaniu, ktoré pri tomto zámere nastalo, je dnes projekt hotový. „Verejná plocha na križovatke Kazanskej a Čiernovodskej ulice vo Vrakuni sa zmenila na kvalitný verejný priestor s pobytovou funkciou, množstvom zelene a priestorom na občasné trhy. V trojuholníku, kde sa už predtým nachádzala zeleň, prišlo k minimu zásahov, aby bol protiváhou frekventovaného a „mestskejšieho“ mlatového trojuholníka. Na hranici oboch plôch sme doplnili viacero lavičiek na sedenie,” informuje o zmenách inštitút. 

Úpravou prešla aj nevzhľadná betónová plocha vedúca k zdravotnému stredisku, aby mohla slúžiť ako reprezentatívny nástup do objektu a zároveň bola priestorom na konanie občasného, avšak pravidelného programu – trhov či jarmokov. 

Kazanska po1
Podoba parku na Kazanskej vo Vrakuni po rekonštrukcii | Zdroj: Marek Velček

„Jej líniový charakter podporila výsadba novej aleje poskytujúcej žiadaný tieň. Plocha je vyhotovená z kvalitného materiálu, spádovanie zabezpečuje odvod dažďovej vody smerom k vysadeným stromom. V celkom území pribudli stojany na bicykle, odpadkové koše a lavičky. V rámci revitalizácie bolo zrekonštruované a doplnené aj verejné osvetlenie,” hovorí o realizácií MIB. Pri rekonštrukcii boli zachované aj borovice, ktoré tu rástli v minulosti. 

Priestor na Kazanskej sa tak konečne prebudil. Cena rekonštrukcie je podľa vestníka Úradu pre verejné obstarávanie takmer pol milióna eur – 481 000 eur bez DPH. 

Kazanska po1
Kazanska po2
20240530 091131000 iOS 1536x1024
233856886 4504242866305382 3643844369217285161 n
Axonometria Kazanska 01 1 1536x1536

Tri projekty s veľkým dopadom na mesto

Bratislava dnes získala tri nové verejné priestory, ktoré však majú na Bratislavu omnoho väčší dopad. Nebudú totiž formovať len dané lokality, ale celé mestské časti. Centrum je konečne bez nevýrazných lokalít na Legionárskej a Dunajskej, pričom smutná oblasť Kazanskej vo Vrakuni je taktiež minulosťou. Mesto tak konečne získalo verejné priestory 21. storočia, ktoré sú hodné metropoly Slovenska.