Podoba parku na Legionárskej v Starom Meste po rekonštrukcii Zdroj: Marek Velček