zelena budova vpraxi
Galéria(2)

Zelená budova v praxi

Význam zelených budov je pre smerovanie vyspelého sveta zásadný. Orientácia na stavby udržateľnej architektúry pomáha znížiť spotrebu energie a zlepšuje spôsob zaobchádzania so surovinami i odpadmi. Čo však prinášajú svojim užívateľom? O tom, aké výhody a záväzky prinášajú ľuďom, ktorí v nich žijú a pracujú, sme sa rozprávali s Ing. Rastislavom Badalíkom, PhD., projektovým manažérom jednej z prvých zelených kancelárskych budov na Slovensku EcoPoint Košice a konateľom spoločnosti Bischoff & Compagnons.

zelena budova v praxi 6358 big image
Čím si môžu zelené budovy získať svojich majiteľov, nájomcov a užívateľov?
Certifikácia budovy na „zelený štandard“ je vlastne jej vysvedčením. Hodnotí silné a slabé stránky budovy – energetické hľadisko, vplyv na životné prostredie, pracovné podmienky… Na Slovensku zaujíma nájomníka najmä cena, v zahraničí si už preveruje aj kvalitu pracovného prostredia. Investorov na Slovensku najskôr presvedčia nižšie náklady na vykurovanie a chladenie. V našom projekte sme dosiahli návratnosť „zelených“ nákladov navyše menej ako 4 roky. Investičné náklady sa síce navýšili o 3 %, ale ušetrí sa 70 % energie na vykurovanie a chladenie oproti bežným moderným budovám. Prevádzkové náklady budú o 30 % nižšie a nájomca bude platiť menej ako za klasické administratívne priestory. Výhodou je aj flexibilita priestoru. Za nízke náklady sa jednoducho zmení dispozícia a rozmery miestností pomocou posuvných priečok alebo praktických rastrov stavebnej konštrukcie. Certifikačný systém DGNB hodnotí aj možnosť zmeniť funkciu budovy. Okrem ušetrených financií je tu aj dôležitý faktor zvýšenej produktivity práce vďaka zdravému pracovnému prostrediu. 

Podľa akých kritérií sa dá hodnotiť zdravé pracovné prostredie?
Niektoré administratívne budovy sú síce moderné, ale poskytujú veľmi nepriaznivé pracovné podmienky. Nevytvárajú tepelnú pohodu, klimatizačné zariadenia spôsobujú bolesti hlavy, vznik viróz a alergií, nie je v nich dostatočný prísun kyslíka, ale naopak, vysoká hladina CO2. Vedecké prieskumy v Škandinávii preukázali, že výkon žiakov v škole vzrástol pri lepšom vetraní a vyššej kvalite vnútorného vzduchu o 15 %. Akustický komfort v kancelárii zvyšuje výkonnosť až o 52 %. V zelených budovách sa využívajú moderné technológie ako veľkoplošné chladenie a vykurovanie. Nenájdete tam klasické vykurovacie telesá alebo fancoily. Aj v budove EcoPoint sa počas výstavby umiestnili do masívnych betónových stropov rúrky v tvare hada, podobne ako pri podlahovom vykurovaní, ktorými bude prúdiť médium, a tak budú vytvárať teplo alebo chlad podľa sezóny. Betónové jadro bude teplo akumulovať a uvoľňovať rovnomerne a bez tepelných nárazov. Zamestnanci potrebujú aj kontakt s čerstvým vzduchom a exteriérom, budova ponúka átrium, v ktorom sa môžu poprechádzať.

Dobrý pocit z pracovného prostredia však nie je celkom fyzikálnou záležitosťou, treba pozitívne vplývať aj na psychiku.
Je to tak, mnohí ľudia napríklad potrebujú mať pocit, že môžu v kancelárii otvoriť okno. V bežných administratívnych budovách sa neodporúča otvárať okná, aby teplo alebo chlad neunikali do ovzdušia, prípadne je to po konštrukčnej stránke úplne nemožné. Veľa ľudí sa v takýchto budovách cíti zle. V našej budove privádza vzduchotechnika len čerstvý vzduch s maximálnou hladinou kyslíka a minimálnym podielom CO2. Na rozdiel od klimatizačných jednotiek tento systém neprodukuje žiadny kondenzát, čím sa predíde hromadeniu baktérií. Cena týchto technológií je dnes už dostupná, stáva sa štandardom. Užívatelia by teda nemali mať potrebu otvárať okno, ale vždy tú možnosť majú. V skutočnosti na takéto budovy treba mať doslova návod na používanie. Pri vykurovaní zelených budov je potrebné siahnuť po alternatívnych zdrojoch energie. EcoPoint je napríklad vykurovaný a chladený pomocou geotermálnych hlbinných vrtov tepelných čerpadiel.

V zelených budovách sa deklaruje dostatok prirodzeného osvetlenia. Akým spôsobom sa dá dosiahnuť bez prehrievania interiéru?
Praktické je vonkajšie tienenie pomocou striešok navrhnutých podľa dráhy slnka v jednotlivých ročných obdobiach. Efektívne sú aj vonkajšie rolety. Naše budovy majú špeciálne sklá, ktoré zachytávajú intenzívne slnečné žiarenie. Nesmieme zabudnúť, že dôležitá je aj orientácia budovy. Ak otočíte jednu z fasád priamo na juh, minú sa na chladenie obrovské náklady. Za umiestnenie zelenej budovy sa pri certifikácii získavajú cenné body. V zahraničí sa ich snažia situovať blízko centra, aby k nim bol pohodlný prístup mestskou dopravou alebo bicyklami, prípadne odmeňujú pracovníkov, ktorí do práce dochádzajú aspoň traja jedným autom.

Myslíte si, že užívatelia zelených budov dokážu oceniť aj použité materiály?
Určite by mali. Z nekvalitne spracovaných konštrukčných materiálov sa uvoľňujú rôzne škodlivé emisie a spôsobujú ochorenia a alergie. V kancelárii strávite približne 8 hodín denne, preto zelené budovy uprednostňujú ekologické stavebné a izolačné materiá­ly bez organických rozpúšťadiel a náterov.

Ingrid Kantorová
Foto: archív Rastislava Badalíka