image 63761 25 v1
Galéria(16)

Zabudnite na nudný školský dizajn

Obrovský ľadovec slúžiaci ako kino, rampa alebo relaxačná či dokonca rekreačná miestnosť, červená jaskyňa, zelený strom, oranžové organické stoly, kriedový dom, červená konverzačná stena či žltá tanečná miestnosť vytvárajú interaktívne vyučovacie pomôcky v škole Telephonplan vo švédskom Štokholme.

01
02
03
04
05
06
07
08

Lavice a stoličky, ktoré patria ku klasickému zariadeniu školskej triedy nahradili v priestoroch školy nezávislej školskej organizácii Vittara v Štokholme netradičné prvky. Medzi ne patrí napríklad obrovský ľadovec, rampa či relaxačná a rekreačná miestnosť, ktoré dávajú možnosť uplatňovať veľké množstvo rozličných vyučovacích techník. Švédska nezávislá školská organizácia Vittar´s new schol kladie dôraz na hmotný dizajn, ktorý povýšil školské vyučovacie metódy a princípy na úplne inú úroveň.

Tanečná sála
Keď vznikol projekt novej školy Telephonplan v Štokholme, rozhodol sa Rosan Bosch vytvoriť nový interiérový dizajn, vrátane rozdelenia miestností a osobité žiakom a učiteľom na mieru šité zariadenie. Interiérový dizajn odráža vyučovacie princípy Vittara a zariadenie slúži ako vyučovací nástroj na rozvoj pomocou každodenných aktivít.

Kriedový dom
Zástupcovia organizácie Vittara kladú veľký dôraz na vývoj nových metód výučby založených na princípoch interakcie. Namiesto konvenčnej výučby v triedach sú študenti vyučovaní v skupinách, ktoré zodpovedajú ich vedomostnej úrovni. Vyučovacie metódy vychádzajú z princípov náuky o vodných napájadlách, herectve, jaskyniach, ako aj zo skúseností získaných z táborenia v prírode či práci v laboratóriách. Zariadenie školy, ktoré bolo pre ich tvorcu dizajnéra Rosana Boscha veľkou výzvou, umožňuje učiteľom zameriavať sa na špeciálne témy a projekty.

Oraganický stôl
Okrem osobitého dizajnu zariadenia interiéru zohrávajú v škole organizácie Vittara dôležitú úlohu aj digitálne médiá a didaktické pomôcky založené na digitálnych technológiách. Laptopy predstavujú pre deti veľmi významný nástroj, pričom počas jeho používania môžu sedieť na zemi, ležať alebo stáť.Po ukončení projektu sa na základe všetkých zozbieraných výsledkov vytvoril dizajn manuál, ktorý bude slúžiť ako vzorový na navrhovanie ďalších škôl nezávislej školskej organizácie Vittara.

Obedová miestnosť

Pri práci s laptopmi môžu deti sedieť, ležať či stáť
Investor: Vittara AB
Miesto realizácie: Štokholm, Švédsko
Projekt: interiérový dizajn školy
Rok realizácie: 2011
Výmera: 1 900 m2
Dizajn: Rosan Bosch

TEXT: Rosan Bosch, wad
FOTO: Kim Wendt