Veľký projekt v Brne. Niekdajší areál zbrojárenského podniku môže byť modernou mestskou štvrťou

Centrom celej budúcej štvrte bude námestie s vodnými prvkami situované v blízkosti bývalej kotolne.
Zdroj: CPI Property Group

Zbrojovka je areál dnes už nefunkčného strojárenského giganta v Brne, ktorý skrýva potenciál novej komplexnej mestskej štvrte.

História niekdajšej Zbrojovky siaha až do čias Rakúsko-Uhorska. To malo za prvej svetovej vojny vo Viedni vlastnú zbrojovku a v Brne mala vzniknúť plnohodnotná pobočka viedenskej centrály. Plány na jej výstavbu vypracovali v roku 1916, v roku 1917 sa začalo s výstavbou a o rok neskôr už bola stavba dokončená. Po vojne prebral areál československý štát a Zbrojovka sa čoskoro stala fenoménom.

V medzivojnovom období patrila medzi najväčších armádnych dodávateľov na svete a v brnianskej fabrike sa vyrábali aj legendárne automobily Zetka. Po druhej svetovej vojne bola Zbrojovka znárodnená a výroba v nej rýchlo obnovená. Areál ďalej rástol a pribudli nové budovy.

Zbrojovka sa stala jedným z najväčších zamestnávateľov v Brne. Od 90. rokov výroba v nej postupne upadala a v roku 2006 Zbrojovka definitívne ukončila výrobu. V roku 2016 kúpila areál Zbrojovky developerská skupina CPI Property Group s cieľom vybudovať tu modernú štvrť. V roku 2020 boli otvorené moderné kancelárske priestory ZET.office, ktoré vznikli v pôvodnej budove Náraďovne.

Výstavba v etapách

Z areálu Zbrojovky by sa postupne mala stať plnohodnotná mestská štvrť, ktorá ponúkne byty, kancelárie, občiansku vybavenosť i možnosti na trávenie voľného času. Nová Zbrojovka by mala vyrásť v šiestich etapách. V rámci prvej etapy postavia v južnej časti areálu šesť blokov bytov, kancelárií a komerčných priestorov. Srdcom zóny a v budúcnosti aj celej štvrte má byť námestie s vodnými prvkami.

„Využijeme potenciál rieky tým, že do jej blízkosti umiestnime bývanie. Aj v tejto časti zostanú zachované niektoré pôvodné prvky, pretože sú tvarovo i materiálovo krásne, stále vyhovujúce a prepájajú minulé a budúce využitie,“ priblížil architekt projektu Karel Tuza z ateliéru A PLUS. Okrem výstavby nových domov zahŕňa 1. etapa i rekonštrukciu dvoch historických objektov – Správnej budovy a Výhrevne.

Návrh konverzie bývalej kotolne od štúdia KOGAA počíta s kombináciou kultúrnych a voľnočasových funkcií, spoločne využívaných kancelárií, ateliérov a gastroprevádzok. Naďalej bude srdcom areálu a po novom aj zdrojom verejného života.
Návrh konverzie bývalej kotolne od štúdia KOGAA počíta s kombináciou kultúrnych a voľnočasových funkcií, spoločne využívaných kancelárií, ateliérov a gastroprevádzok. Naďalej bude srdcom areálu a po novom aj zdrojom verejného
života. | Zdroj: CPI Property Group

Súčasťou druhej etapy, ktorá je podmienená vybudovaním protipovodňových opatrení, bude výstavba bytov i nebytových priestorov, dopravného napojenia a zeleného koridoru, ktorý bude pretínať celý areál. Túto etapu zakončí rekonštrukcia haly Industra.

Tretia etapa výstavby sa zrealizuje v spolupráci s mestom Brno. V Novej Zbrojovke vyrastie základná a materská škola, multifunkčná športová hala a polyfunkčný objekt s predpokladaným využitím pre zdravotníctvo a ďalšiu občiansku vybavenosť.

V štvrtej fáze výstavby vyrastie Office Park Nová Zbrojovka. Celý administratívny komplex je situovaný pozdĺž železnice a zároveň bude fungovať ako protihluková bariéra pre celý areál. V piatej etape vyrastú bloky budov medzi ZET.office a Industrou pozdĺž hlavnej mestskej triedy Nová Šámalova.

Šiesta a finálna etapa doplní funkčnú štruktúru areálu s využitím podľa aktuálnych potrieb a vývoja trhu a dokončí zástavbu celého projektu. Mesto Brno spoločne s investorom a Kanceláriou hlavného architekta mesta Brna dlhodobo spolupracujú na premene celého areálu.

Vypísané boli dve architektonické súťaže – prvá na návrh mosta cez rieku Svitavu smerujúceho k veľkému mestskému okruhu. Podobu materskej a základnej školy potom určí prebiehajúca urbanisticko-architektonická súťaž, ktorej zadanie zahŕňa i priľahlé verejné priestranstvá a polyfunkčný objekt.

Nová Zbrojovka vyrastie v šiestich etapách a ponúkne byty, kancelárie, občiansku vybavenosť i možnosti trávenia voľného času.
Nová Zbrojovka vyrastie v šiestich etapách a ponúkne byty, kancelárie, občiansku vybavenosť i možnosti trávenia voľného času. | Zdroj: CPI Property Group

Nový most

Riešenie nového mosta cez rieku Svitavu a jeho okolie vzíde z pera britského ateliéru William Matthews Associates. Odborná porota návrh vybrala na konci februára tohto roku. Podľa autorov ponúkne miesto prírodnú alternatívu urbanizovanej krajiny a umožní mestom zviazanej rieke trochu si oddýchnuť.

Návrh sa snaží maximálne rešpektovať kultúrne a prírodné priority miesta, zároveň má byť aj zodpovedne hospodárny a udržateľný. Most približne 30 metrov široký a 85 metrov dlhý bude pripravený na príchod storočnej povodne. Protipovodňové opatrenia sú nutnou podmienkou premeny Zbrojovky na novú mestskú štvrť, ktorej dokončenie sa predpokladá do roku 2033.

310439020 1475140696285471 1076860276980274541 n
Plány novej mestskej štvrte v Brne (dokončenie rok 2033). | Zdroj: CPI Property Group

Nová Zbrojovka, Brno

Architekti: A PLUS, KOGAA, William Matthews Associates a další
Developer: CPI Property Group
Predpokladaná výška investície: 730 mil. €
Počet bytov: 2 500
Kancelárie a retail: 300 000 m²
Predpokladaná realizácia: 2033

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2022

KategórieArchitektúra