titulka
Galéria(11)

Tammi 2013 -2019

Partneri sekcie:

Náš príbeh Tammi sa začal v lete roku 2013, keď môj architektonický ateliér Cityprojekt s.r.o. oslovil klient YIT REDING a.s. na vypracovanie overovacej architektonickej štúdie na územie ktoré bolo pôvodne nazvané ako Dúbravčice pre bytové domy 104, 105 a 106 v m.č Dúbravka v Bratislave. Zadaním bolo aby sme našli architektonický koncept, ktorý splní limity z už vydaného územného rozhodnutia a zároveň vymyslime nový dizajn, ktorý by charakterizoval tento nový projekt. Zároveň sme mali navrhnúť funkčné dispozície a na to nadväzujúci konštrukčný systém, tak aby bolo možné projekt realizovať vo viacerých etapách výstavby.

Na základe tejto štúdie klient vyhlásil vyzvanú súťaž. Po vyhodnotení súťaže sme boli vybraní ako autori a spracovatelia komplexnej dokumentácie od projektu pre stavebné povolenie po všetky realizačné projekty. V roku 2015 sme pre klienta pripravili v rámci tohto územia, overovaciu štúdiu pre ďalšie nové objekty SO 101 a 103, ktoré sme začlenili do jedného uceleného obytného komplexu TAMMI 1-5.

TAMMI Z NADHLADU 1
TAMMI 3 4 VYCHODY POHLAD 1
TAMMI 1 DETAIL
TAMMI 3 4 DETAIL
TAMMI V POBYTOVA TERASA
TAMMI 1 JUZNY POHLAD
TAMMI 2 VYCHODNY POHLAD
TAMMI V VYCHODNY POHLAD

Koncept

Inšpirovala nás lokalita, okolitá príroda a investor jeho pozitívny pohľad na ekológiu. Každému bytovému domu/etape výstavby sme dali charakteristickú farebnosť dubového listu podľa ročných období. Táto farebnosť je ako princíp použitá na balkónoch a vstupoch do objektov. Je zanesená aj do interiéru všetkých domov – vstupné dvere do bytov, informačný systém.

TAMMI 1 DETAIL

Každý z bytových domov má svoj komunitný priestor s vybavenosťou pre obyvateľov, vlastnú pobytovú terasu zo zeleňou s ihriskom a svojim stromom.

V partery väčšiny domov sú umiestnené obchodné prevádzky, ktoré by mali byť využite pre drobné služby alebo ako kancelárie.

Kompletný parking je v podzemných garážach okrem parkovacích stáni pre verejnosť a návštevy ktoré sú v dotyku s ulicou.

Výzvy

Vzhľadom na prevládajúcu severojužnú orientáciu bolo náročné nájsť koncepciu bytov s minimálnym počtom apartmánov čo sa nám v zásade podarilo, ale bolo to za cenu kompromisov a architektúre. Zámerom bolo dostať slnko a denné svetlo do max. možného počtu bytov.

Keďže sa komplex mal rozdeliť na 5 etáp výstavby, bolo potrebné vymyslieť túto etapovitosť či už v podzemí / dopravný koncept / ale nad zemou v nadväznostiach domyslieť prevádzku a technické detaily počas výstavby.
Náročné bolo vymyslieť koncept 5 novej etapy, ktorá bola homotvo iná ako ostatné. Vzhľadom na všetky okolnosti ktoré túto etapu sprevádzali sme náš zámer dotiahli v slušnom štandarde. Dom má krásnu pobytovú terasu kompletne zelenú s ihriskami s komunitným priestorom a krásne veľké balkóny čo je pridaná hodnota ku bývaniu.

TAMMI V POBYTOVA TERASA

Technika

Z našich skúsenosti z predošlej spolupráce s investorom na obytnom komplexe Tarianne sme sa snažili využiť všetky naše odborné skúsenosti ale aj drobné vylepšenia, ktoré dali základ pre návrh komplexných technológii. Zámer bol dať klientovi max komfort vo vybavení a teplotechnickom štandarde ako aj v energetickej úspore vďaka solárnym panelom ktoré využívajú všetky etapy obytného komplexu.

TAMMI 1 JUZNY POHLAD

Verejný priestor komunita

Pri riešení základného konceptu sme hľadali možnosti aby sme vytvorili maximálne možné plochy pre verejný priestor, ktorý by nebol len vydláždená plocha z jedným stromom, ale aby mal aj zmysel s pridanou funkciou.

Kombináciou mestského mobiliáru a rôznych foriem zelene sa nám to dúfam podarilo docieliť to aby obyvatelia mohli komunitne fungovať v rámci dvora ale mal by slúžiť aj pre ostatných ľudí ktorý budú hľadať oddych a aktívny odpočinok, ktorý ponúkajú rôzne fitness prvky v rámci vybudovaného aktivity parku a na pobytovej terase V etapy.

Keďže sa to stavalo po etapách, mame prvé odozvy od časti obyvateľov ci sa naše idei stretli s pochopením a fungujú. Len pre príklad práve riešime spolu zo správcom a investorom čo zo psičkármi, keďže ľudia tieto najma zelené plochy využívajú na venčenie psov a je s tým reálny problém, o tom že nový obyvatelia nechcú prispievať na údržbu zelene je smutne počúvať…. veríme sa si ľudia budú vážiť takto navrhnutý priestor keďže je to pre nich, len sa musia naučiť sa o neho starať, asi je to hádam prežitok socializmu a bývania na sídliskách…

TAMMI Z NADHLADU 1

Merítko objektov

Veľmi sme ako architekti ocenili že investor nás zbytočne netlačil do maximálnych výšok ktoré umožňoval územný plán a územne rozhodnutie, ale preferoval objekty z nižšou podlžnosťou. Našim zámerom bolo aby sa ľudia vo vnútroblokoch necítili stratení preto sú z juhu max. otvorené a zo severu sú vyššou hmotou uzavreté.

Akcent v podobe 5 etapy v nároží križovatky je riešený ako solitér navrhnutý tak aby mal minimálny dopad na ostatne etapy ci uz svetletocnicky ale aj svojim výrazom a členením sa snaží priblížiť ostatným etapám výstavby aby sa výškový kontrast minimalizoval a objekt zapadol do celkového konceptu.

TAMMI 3 4 VYCHODY POHLAD 1

Koniec a začiatok

Tento rok sme ukončili po 6 rokoch intenzívnej práce náš spoločný projekt kolaudáciou poslednej V etapy výstavby a jej komunitného priestoru, pobytovej terasy pre obyvateľov objektu. My sme našu prácu ukončili, ale život tam naplno začína z čoho mame radosť a prajeme všetkým obyvateľom cca 500 bytov pokojné bývanie v Dúbravke 😊

Ing.arch. Pavol Citovický
architektonický ateliér CITYPROJEKT s.r.o
www.cityprojekt.sk

www.facebook.com/cityprojekt.architects/
www.instagram.com/cityprojekt_architects/?hl=sk