image 65611 25 v1
Galéria(10)

Študentský projekt: nová Hviezda

Partneri sekcie:

Po bývalom kine Hviezda vznikla v centre Bratislavy prieluka. Budúcnosť tohto priestoru nie je celkom jasná, v súčasnosti tam zatiaľ funguje parkovisko. Študentský projekt, ktorého autor zaň získal prvú odmenu v súťaži o Cenu profesora Karfíka v školskom roku 2012/2013, prináša vizuálne originálny architektonický koncept so zaujímavými detailmi.

sirsie vztahy 15cm
VIZ2
viz4
vizi2 copy
vizi3 copy
04 rezUP4 copy
06 1NPparter copy
12 pohlady copy

Poslucháč Fakulty architektúry STU v Bratislave Filip Pipiška vo svojom návrhu vkladá do objektov funkcie blízke študentom a ich potrebám. Zámer venovať takúto lukratívnu časť Bratislavy s atraktívnymi výhľadmi do záhrady Grassalkovičovho paláca vysokoškolákom by v reálnom projekte zrejme prevalcoval trhovo orientovaný investor, ale výhodou študentských prác je, že si môžu dovoliť aj zdanlivo nepredstaviteľné veci. Navyše, originálne hravé stvárnenie fasády s 3D motívom hviezdy zaujme na prvý pohľad, takže môže inšpirovať, ako na niekdajšie kino nezabudnúť.
Verejný parčík študentského centra v parteri.
Okno so záhradou

Filip Pipiška o svojom projekte hovorí: „Navrhovaný objekt sa nachádza v prieluke na mieste bývalého kina Hviezda medzi Banskobystrickou ulicou a Námestím 1. mája v Bratislave. Aj keď ide o prípad blokovej zástavby, bolo potrebné riešiť urbanistický rozmer a prevádzkové vzťahy v danej lokalite. Pozemok dlhý 100 m sa nachádza v širšom centre mesta v priamom kontakte s Grassalkovičovou záhradou a Kollárovým námestím. Strategická poloha v blízkosti viacerých vzdelávacích inštitúcií predurčila funkčnú náplň budovy – študentské centrum. Budova zapĺňa nielen prieluku v mestskom bloku, ale symbolicky nahrádza aj absentujúcu vybavenosť a priestory venované študentom. Na dlhej úzkej parcele sú zakomponované ubytovanie pre študentov, multifunkčná sála umožňujúca konanie plesov, beánií a podobne, kancelárie a potrebná vybavenosť.

Zelené okno študentského centra prináša kúsok vegetácie na rušnú križovatku.

Objekty sú usporiadané smerom od Námestia 1. mája v tomto poradí – administratívy (menšie nároky na akustickú pohodu na rušnej križovatke), prechodné ubytovanie študentov s multifunkčnou sálou (najnižšie nároky na svetelnú pohodu) a z Banskobystrickej ulice prechodné ubytovanie s otvorenými študovňami (najlukratívnejšie a najinšpiratívnejšie výhľady). Nová navrhovaná budova plní funkciu študentského centra a ponúka v parteri verejný, voľne priechodný priestor medzi dopravnou tepnou na Námestí 1. mája a pokojnejšou Banskobystrickou ulicou. Vzniká tak nová pešia trasa na strategickom mieste s ústím blízko zástavky mestskej hromadnej dopravy na Námestí 1. mája. Prepojenie dostáva zmysel, ak by bolo možné uvažovať o otvorení Grassalkovičovej záhrady na tomto mieste. Nový vchod s centrálnou polohou by vďaka novej príjemnej pešej trase pôsobil zmysluplne, atraktívne a omnoho dôstojnejšie a reprezentatívnejšie ako vzdialenejší existujúci vstup na okraji záhrady vedľa mohutnej transformačnej stanice a pomerne rušnej križovatky s absenciou bezbariérového prístupu. Charakteristickým prvkom budovy je ,okno‘ prinášajúce Grassalkovičovu záhradu do pochmúrneho a prašného dopravného uzla, kde sa stretávajú Námestie 1.mája a Kollárovo námestie.“

Rozloženie jednotlivých blokov v prieluke s detailom fasády študentského centra z Banskobystrickej ulice

Vedúcim tejto ateliérovej práce bol Ing. arch. Ľubomír Závodný a projekt hodnotí takto: „Pre pedagóga na fakulte architektúry je veľmi zaujímavé zadať témy, s ktorými sa už v praxi stretol. Táto téma bola príťažlivou aj blízkosťou k samotnej fakulte s možnosťou kedykoľvek zažiť atmosféru miesta. Prieluku na Námestí 1. mája vedľa hotela Tatra sme v mojom ateliéri riešili pred dvoma rokmi a máme na to vydané právoplatné stavebné povolenie. Viacerí študenti riešili túto dlhú a úzku parcelu s rôznym funkčným využitím. Napriek rovnakému zadaniu navrhol každý študent zástavbu iným spôsobom a konfrontácia možností len vyburcovala u nich väčšiu kreativitu. Študent Filip Pipiška vo svojom projekte zostal verný blokovému usporiadaniu susedných parciel. Vytvoril tak pragmatické a reálne riešenie zastavania tejto parcely s použitím prvkov zelene v návrhu.“

Graficky poňatá fasáda študentského centra Hviezda z Námestia 1. mája.

Uličný pohľad z Námestia 1. mája
TEXT: Ľubomír Závodný a Filip Pipíška
Redakčná úprava: Mária Nováková
Dokumentácia: Filip Pipiška

Článok bol zverejnený v časopise ASB.