image 86581 25 v1
Galéria(9)

Stanica technickej kontroly

Partneri sekcie:

Stanica technickej kontroly áut nemusí byť len sivým miestom povinnej jazdy, kde sa míňajú peniaze, čas a psychická pohoda ľudí.

FIN 01
FIN 02
FIN 05
FIN 06
podorys far
pohlad JZ
pohlad SV
pohlad SZ

Prvotným impulzom pre nový koncept bola požiadavka súkromného investora, ktorý chcel priblížiť túto službu zákazníkom. Aj na stanicu technickej kontroly sa v súčasnosti kladú zvýšené nároky, a preto táto komerčná služba potrebuje prilákať klientov a privítať ich v príjemnom prostredí. Otvorený koncept od architektonickej kancelárie Alexy & Alexy Architekti je postavený na kreatívnom priestorovom stvárnení.

Transparentný vstup využíva horné osvetlenie.

„Cieľom bolo vytvoriť modernú a ekologickú stanicu technickej kontroly, ktorá by okrem všetkých funkčných požiadaviek napĺňala aj estetické kritériá,“ hovorí Ing. arch. Andrej Alexy. „Zároveň sme chceli, aby vytvorila novú identitu ľahko rozpoznateľnú a vnímateľnú už z diaľkových pohľadov. Návrh má však ešte jednu ambíciu – vytvoriť úplne nový pilotný projekt. Malo by ísť o univerzálnu „skladačku“, ktorá by sa dala aplikovať na rôzne situácie pri zachovaní architektonického výrazu a identity.“

Univerzálny koncept

Univerzálny koncept je postavený na otvorenosti voči zákazníkovi, čo reprezentuje zasklená fasáda a transparentnosť zákazníckej zóny. Architektonická kompozícia pracuje s dvomi hmotami. Jednu tvorí zákaznícka zóna so vstupnou halou, prijímacím priestorom, kanceláriami technikov a hygienickým a technickým zázemím. Druhú hmotu tvorí samotná hala na technickú kontrolu vozidiel. „Obe sú v interakcii, navzájom sa dotýkajú a komunikujú prostredníctvom vnútornej transparentnej steny, ktorá oddeľuje alebo skôr spája priestor technickej kontroly so zákazníckou zónou,“ približuje Andrej Alexy. „Tu môžu klienti v tichom a príjemnom prostredí pri šálke kávy sledovať, ako ich auto prechádza kontrolou.“

Transparentný vstup využíva horné osvetlenie.

Výraz fasád je strohý a súčasne dynamický, pracuje so štylizovaným motívom dobre známeho šikmého výstražného žlto-čierneho pruhovania. Tomu je prispôsobená celá forma hmoty zákazníckej zóny. Jednoduchý, ale silný motív je nositeľom korporátnej identity. Rafinovane pritom prepája interiér s exteriérom a tvorí tak kryté predpolie pre autá aj klientov. Dôležitú úlohu tu zohráva horné prirodzené osvetlenie, ako aj krytá letná terasa.

Výraz fasád pracuje so štylizovaným motívom žlto-čierneho výstražného značenia.

Materiálové riešenie čerpá inšpiráciu z industriálnych stavieb. Základom je vlnitý plech na utilitárnej hmote technickej kontroly a alucobondový žlto-čierny obklad zákazníckej zóny. Doplnkovými materiálmi sú sklo, betón a priznané nosné oceľové konštrukcie v tmavosivom prevedení. Podľa architekta Andreja Alexyho má tento univerzálny koncept nárok v dohľadnom čase na realizáciu.

Stanica technickej kontroly

Miesto: Ivánska cesta, Bratislava
Autor: Alexy & Alexy Architekti
Architektonická štúdia: 2016
Plocha pozemku: 8 059 m2
Zastavaná plocha: 899 m2
Úžitková plocha: 699 m2
Obstavaný priestor: 4 254 m3      
Celkový počet parkovacích miest: 40
Stavebné náklady: 1 mil. €

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

BRATISLAVA
TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY,
VIZUALIZÁCIE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: ALEXY & ALEXY ARCHITEKTI

Článok bol uverejnený v časopise ASB 08-09/2016.