Stanica technickej kontroly

image 86581 25 v1

Stanica technickej kontroly áut nemusí byť len sivým miestom povinnej jazdy, kde sa míňajú peniaze, čas a psychická pohoda ľudí.

Prvotným impulzom pre nový koncept bola požiadavka súkromného investora, ktorý chcel priblížiť túto službu zákazníkom. Aj na stanicu technickej kontroly sa v súčasnosti kladú zvýšené nároky, a preto táto komerčná služba potrebuje prilákať klientov a privítať ich v príjemnom prostredí. Otvorený koncept od architektonickej kancelárie Alexy & Alexy Architekti je postavený na kreatívnom priestorovom stvárnení.

Transparentný vstup využíva horné osvetlenie.

„Cieľom bolo vytvoriť modernú a ekologickú stanicu technickej kontroly, ktorá by okrem všetkých funkčných požiadaviek napĺňala aj estetické kritériá,“ hovorí Ing. arch. Andrej Alexy. „Zároveň sme chceli, aby vytvorila novú identitu ľahko rozpoznateľnú a vnímateľnú už z diaľkových pohľadov. Návrh má však ešte jednu ambíciu – vytvoriť úplne nový pilotný projekt. Malo by ísť o univerzálnu „skladačku“, ktorá by sa dala aplikovať na rôzne situácie pri zachovaní architektonického výrazu a identity.“

Univerzálny koncept

Univerzálny koncept je postavený na otvorenosti voči zákazníkovi, čo reprezentuje zasklená fasáda a transparentnosť zákazníckej zóny. Architektonická kompozícia pracuje s dvomi hmotami. Jednu tvorí zákaznícka zóna so vstupnou halou, prijímacím priestorom, kanceláriami technikov a hygienickým a technickým zázemím. Druhú hmotu tvorí samotná hala na technickú kontrolu vozidiel. „Obe sú v interakcii, navzájom sa dotýkajú a komunikujú prostredníctvom vnútornej transparentnej steny, ktorá oddeľuje alebo skôr spája priestor technickej kontroly so zákazníckou zónou,“ približuje Andrej Alexy. „Tu môžu klienti v tichom a príjemnom prostredí pri šálke kávy sledovať, ako ich auto prechádza kontrolou.“

Transparentný vstup využíva horné osvetlenie.

Výraz fasád je strohý a súčasne dynamický, pracuje so štylizovaným motívom dobre známeho šikmého výstražného žlto-čierneho pruhovania. Tomu je prispôsobená celá forma hmoty zákazníckej zóny. Jednoduchý, ale silný motív je nositeľom korporátnej identity. Rafinovane pritom prepája interiér s exteriérom a tvorí tak kryté predpolie pre autá aj klientov. Dôležitú úlohu tu zohráva horné prirodzené osvetlenie, ako aj krytá letná terasa.

Výraz fasád pracuje so štylizovaným motívom žlto-čierneho výstražného značenia.

Materiálové riešenie čerpá inšpiráciu z industriálnych stavieb. Základom je vlnitý plech na utilitárnej hmote technickej kontroly a alucobondový žlto-čierny obklad zákazníckej zóny. Doplnkovými materiálmi sú sklo, betón a priznané nosné oceľové konštrukcie v tmavosivom prevedení. Podľa architekta Andreja Alexyho má tento univerzálny koncept nárok v dohľadnom čase na realizáciu.

Stanica technickej kontroly

Miesto: Ivánska cesta, Bratislava
Autor: Alexy & Alexy Architekti
Architektonická štúdia: 2016
Plocha pozemku: 8 059 m2
Zastavaná plocha: 899 m2
Úžitková plocha: 699 m2
Obstavaný priestor: 4 254 m3      
Celkový počet parkovacích miest: 40
Stavebné náklady: 1 mil. €

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

BRATISLAVA
TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY,
VIZUALIZÁCIE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: ALEXY & ALEXY ARCHITEKTI

Článok bol uverejnený v časopise ASB 08-09/2016.