Partner sekcie:
  • PRESBETON
  • SAUTER

Škola v zajatí lesa

image 66469 25 v1

Víťazom národného kola študentskej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2014 sa stal študent 5. ročníka na TUKE v Košiciach Bc. Tomáš Boroš. Témou bola základná škola v štandarde multikomfortného domu v tureckom meste Gaziantep.

Pri návrhu prvého stupňa základnej školy pre deti v Turecku som si zaspomínal na svoje detské časy. Vyrastal som v malej dedine na východe Slovenska a navštevoval ešte menšiu školu v tejto dedine. Spomínal som na svoju cestu do školy. Neraz sa stalo, že sme s kamarátmi nešli normálne popri ceste, ale cez záhrady (ako sme to u nás volali – „poza humná”). Tam sme si totiž robili tajné cestičky, stavali bunkre, vyrábali praky a luky. Do školy sme tak chodili v zablatených topánkach, s odretými lakťami a s trieskami zadretými takmer všade. V tomto období som sa asi nenaučil nič o eco-bio-greenpassive štýle života, no myslím, že som na naučil niečo dôležitejšie. Vypestoval som si vzťah k prírode. Práve preto som svoj návrh nestaval na nejakých vyspelých biotechnológiách, ale snažil som sa čo najviac spojiť priestory školy s okolitou prírodou.
Pôdorys 1. NP. Všetky triedy sú orientované do zeleného átria. Zakrivená stena oddeľujúca triedy od chodby vytvára odpočinkové priestory pre deti a učiteľov počas prestávky.

Pôdorys 1. NP. Všetky triedy sú orientované do zeleného átria. Zakrivená stena oddeľujúca triedy od chodby vytvára odpočinkové priestory pre deti a učiteľov počas prestávky.

Prostredie

Pozemok, na ktorom má stať základná škola, sa nachádza vo svahu s prevýšením asi 8 m. Z každej strany ho obkolesuje cesta. Pod týmto pozemkom je dlhé údolie, cez ktoré by sa mal v budúcnosti tiahnuť lesopark. Preto som sa rozhodol prepojiť priestor školy s týmto dlhým lesoparkom popod cestu. Prepojenie vzniklo jednoduchým ponorením hmoty s veľkým átriom do pozemku. Vznikol tak vstup ponad hmotu do átria, a zároveň popod hmotu a cestu do lesa. Hneď bolo jasné, že hlavný vchod bude orientovaný do tohto lesoparku, cez ktorý by mala väčšina detí do školy chodiť.
Verím, že časom prerastie príroda do átria a deti budú môcť počas prestávky vybehnúť do lesa.

Verím, že časom prerastie príroda do átria a deti budú môcť počas prestávky vybehnúť do lesa.

Priestor školy

Funkčne je rozdelená do troch častí podľa podlaží. V spodnej sa nachádzajú vstupné priestory, jedáleň s bufetom a veľká telocvičňa. Námestie pred vstupom, ale aj samotná vstupná časť sú dimenzované tak, aby v priebehu 30 minút mohlo pohodlne vojsť 400 detí, prezliecť sa v šatniach a rýchlo nájsť svoju triedu. Nad touto časťou sa nachádza vzdelávací trakt, ktorý tvoria triedy, špecializované učebne, zborovňa a kabinety pre učiteľov. Všetky tieto priestory sú orientované do zeleného átria. Posledným úsekom je samotná zelená strecha budovy. Tá by mala slúžiť na rozvíjanie praktických zručnosti detí. Z každej triedy majú možnosť vyjsť schodmi na strechu a prakticky si vyskúšať, čo sa dole teoreticky naučili. Je to aj priestor na rôzne workshopy a mimoškolské aktivity. Strecha je poloverejným priestorom, takže žiaci môžu pracovať na svojich projektoch, aj keď je budova zatvorená. Jednotlivé časti školy sú pospájané rampami, ktoré akoby napodobňovali svahovitosť terénu, v ktorom sa nachádza. Ide o vnútorné rampy vo vstupnom priestore, pod ktorými sú šatne, ale aj o rampy križujúce átrium a vytvárajúce dva druhy pódiového sedenia. Exteriérové a interiérové. Na chodbách školy sa nachádzajú oddychové zóny pre žiakov a učiteľov, kde môžu tráviť čas počas prestávok.

Situácia. Na tomto urbanistickom návrhu je pozemok školy, pod ktorým sa tiahne dlhý zelený pás lesoparku.

Situácia. Na tomto urbanistickom návrhu je pozemok školy, pod ktorým sa tiahne dlhý zelený pás lesoparku.

Konštrukcia

Nosná konštrukcia je v podzemných častiach tvorená železobetónovým skeletom, v nadzemných častiach ju tvorí drevený skelet. V priestoroch nad chodbou ponúka drevená konštrukcia miesto na vedenie rozvodov vzduchotechniky i iných. V celej stavbe sú použité tepelné izolácie z minerálnej vlny značky ISOVER. Ďalším významným materiálom v projekte je látka. Turecko je jedným z najväčších exportérov tkanín na svete, a aj preto slúžia na tienenie vo forme exteriérových ­závesov a v interiéri vytvárajú zaťahovacie steny.
Pohľady. Zvonku budova školy vyzerá homogénne, čo má podčiarknuť myšlienku ponorenia jednoduchej hmoty do terénu.

Pohľady. Zvonku budova školy vyzerá homogénne, čo má podčiarknuť myšlienku ponorenia jednoduchej hmoty do terénu.

Udržateľnosť

Snažil som sa čo najviac využiť danosti prostredia, v ktorom sa škola nachádza. Bohaté koruny stromov v átriu, ale aj v okolí budovy tvoria príjemný chládok v letných mesiacoch, nahé kmene potom v zime dovoľujú slnečným lúčom zohrievať budovu. Rovnako aj zemina, pod ktorou sa časť školy nachádza, objekt v lete ochladzuje a v zime pomáha pri jeho vykurovaní. Vetranie je riešené rekuperáciou vzduchu. Tento systém čerpá čerstvý vzduch priamo z lesoparku. Na streche sú umiestnené slnečné kolektory a dažďová voda odteká do zbernej nádoby, ďalej sa spracováva a používa v budove. 

TEXT: TOMÁŠ BOROŠ
VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: TOMÁŠ BOROŠ

Článok bol zverejnený v časopise ASB.

Komentáre