Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Top 10 najzaujímavejších domov

V minulom roku patrili medzi načítanejšie realizácie domov tie, ktoré nevznikali ľahko. Architekti sa pri nich museli vyrovnať s prísnymi stavebnými regulatívmi, navrhli nové stavby na obmedzenom priestore a vytvorili nové domy z unimobuniek či lodných kontajnerov.

Dom postavený z unimobuniek
Dom postavený z unimobuniek | Zdroj: Ing. Stanislav Števo, PhD.

10. Na hrubú stavbu sa využilo osem unimobuniek, chátrajúcich v jednej priemyselnej zóne pri Trnave. Zadávateľ projektu si bol presne vedomý svojich životných potrieb a vplyvu ich napĺňania na životné prostredie, čo sa premietlo do architektúry, stavebnokonštrukčného riešenia, technológií domu, ako aj do nových zvykov pri jeho využívaní.

Viac v článku Dom, ktorý funguje podľa prírody, nie technológií

red