Vila Knöpfler: symbióza minulého s novodobým

Partneri sekcie:

Mestská neskoromoderná vila Felixa Knöpflera z vojnových rokov začala svoj nový životný cyklus. 

Stavba sa nachádza na križovatke ulíc Révová a Pod vinicami v bratislavskom Starom Meste. Vilu postavil v roku 1942 architekt a staviteľ Ján Kroc. Autori obnovy Michal Vršanský a Martin Skoček odhaľujú prítomné kvality pôvodnej stavby, ktoré transformujú do architektonických východísk jej obnovy a rekonštrukcie. 

Vila Knöpfler
Vila Knöpfler
Vila Knöpfler
Vila Knöpfler
Vila Knöpfler
Vila Knöpfler
Vila Knöpfler
Vila Knöpfler

Komplexná rekonštrukcia v technickom a architektonickom štandarde 21. storočia zachováva nosné hmotovo-priestorové atribúty objektu, pričom pôvodný stav objektu očisťuje na nevyhnutnú architektonickú podstatu. 

Odstránili sa nadbytočné nenosné konštrukcie, sekundárne stavebné úpravy a nehodnotné stavebné detaily. Do ozdravenej škrupiny pôvodnej vily vložili Vršanský a Skoček novú autorskú vrstvu. 

Redefinovali exteriér formou usporiadaných horizontálnych a vertikálnych betónových platforiem a modifikovali vzťah ulice a objektu. Do útrob vyčisteného interiéru vložili nové drevené objemy.

Vila Knöpfler
Vila Knöpfler | Zdroj: Michal Vršanský

Zmeny v dispozícii

Dispozičné členenie objektu prešlo významnými zmenami. V polozapustenom suteréne ostala zachovaná garáž a sklad. Pribudli priestory vínotéky, technickej miestnosti, fitness a kancelárie s nevyhnutným hygienickým zázemím. Vila sa redefinovaním dispozičného riešenia suterénu otvorila smerom do ulice prostredníctvom nového príjazdu do garáže. 

Na prízemí boli asanované nenosné priečky v prospech otvoreného priestoru, ktorý sa stal prirodzeným ťažiskom domu. Ohniskom sa stala kuchyňa s vloženým veľkorysým antikorovým ostrovom. 

Vila Knöpfler
Vila Knöpfler | Zdroj: Michal Vršanský

„Apendix“ vstupného zádveria v prízemí objektu, vyskladaný z nových betónových platforiem a zaskleného výplňového plášťa, bol kompletne prestavaný do podoby prisadeného objektu. Na poschodí domu sú tri izby s hygienickým zázemím a strešnou terasou.

Autori rekonštrukcie vily v prístupe k obnove kvalít minulého stavebného fondu a k diferencovaniu rozhraní pôvodných a novodobých vrstiev dôsledne zhmotnili purizmus. Neprehliadnuteľnou črtou je komplexnosť a precíznosť detailu. Symbioticky sa tu stretávajú funkcionalistické gény pôvodnej stavby so súčasným autorským minimalistickým architektonickým jazykom a novodobými technológiami.   

Vila Knöpfler bola nominovaná na ocenenie CE ZA AR 2020. Pozrite si nominované diela a laureátov ocenenia. 
Laco Bartko