Po rekonštrukcii

Projekt RenovActive predstavuje rekonštrukciu štvorcového domu

Domy so stanovou strechou a štvorcovým pôdorysom s rozmermi cca 10 x 10 m na 1,5 m zvýšenom sokli. V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch 20. storočia zaplavili slovenské dediny a mestá. Stavali sa jeden vedľa druhého a zväčša tak stoja dodnes. Spoločnosť Velux má záujem pomôcť ľuďom, ktorí takýto dom zdedili alebo v ňom bývajú a chceli by ho rekonštruovať.

„Na Slovensku je 950-tisíc rodinných domov. Z nich prešlo rekonštrukciou len asi 37 %. Na renováciu tak stále čaká niekoľko stoviek tisíc domov,“ vysvetľuje Dagmar Plevačová, generálna riaditeľka spoločnosti VELUX. Nezanedbateľná časť starších rodinných domov je štvorcová. Práve takýto dom bol predmetom vzorovej rekonštrukcie v projekte RenovActive.

Pred rekonštrukciou
Pred rekonštrukciou |

Výsledkom rekonštrukcie, ktorá sa ukončila v septembri 2019, je zväčšenie obytnej plochy domu na 115 m2, zvýšenie úspor energií až o 80 %, ale najmä zdravé bývanie plné denného svetla a čerstvého vzduchu. „Vnútri budov trávime až 90 % času. Je preto nevyhnutné, aby sme v nich vytvárali a udržiavali zdravé a komfortné prostredie. Z našich prieskumov vyplynulo, že viac ako úspora energií motivuje Slovákov k renovácii zvýšenie komfortu bývania a RenovActive im ponúka oboje,“ dopĺňa Dagmar Plevačová.

Rekonštrukcia typického štvorcového domu na zdravé a moderné bývanie vychádza zo siedmich jednoduchých princípov, pri dodržaní ktorých možno dosiahnuť rovnaké kvalitatívne parametre na úrovni novopostavených domov. „Projekt sme navrhli v troch finančných variantoch a je dostupný zadarmo vrátane skúseností, ktoré sme získali pri realizácii,“ vysvetľuje Dagmar Plevačová.

7 princípov rekonštrukcie

1. Obytné podkrovie
2. Väčšia plocha okien
3. Schodisková šachta zaisťujúca denné osvetlenie a vetranie
4. Dynamická ochrana proti slnku
5. Systém hybridného vetrania
6. Lepšia energetická efektivita
7. Etapizácia

Interiér domu po rekonštrukcii

Návrh rekonštrukcie typického štvorcového rodinného domu vypracovala architektonická kancelária Ddak, Doršic Doršicová, na základe víťazného projektu v architektonickej súťaži. Rekonštrukcia v ich podaní zachováva súčasný výraz domu a pritom ekonomickým a uskutočniteľným spôsobom zlepšuje kvalitu života v ňom.

www.renovactive.sk