Partner sekcie:
  • ABB

Rast stavebnej aktivity očakávajú najmä firmy z KSK

Hodnotenie ekonomickej situácie stavebných podnikov sa v septembri oproti augustu tohto roka zlepšilo a konjunkturálne saldo vzrástlo o dva na 21 bodov. Zlepšenie očakáva viac ako jedna tretina firiem, zhoršenie 6 % a zmeny vo vývoji nepredpokladajú tri pätiny podnikov. Vyplýva to zo septembrového konjunkturálneho prieskumu, ktorý vykonal Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V nasledujúcich mesiacoch […]

Hodnotenie ekonomickej situácie stavebných podnikov sa v septembri oproti augustu tohto roka zlepšilo a konjunkturálne saldo vzrástlo o dva na 21 bodov. Zlepšenie očakáva viac ako jedna tretina firiem, zhoršenie 6 % a zmeny vo vývoji nepredpokladajú tri pätiny podnikov. Vyplýva to zo septembrového konjunkturálneho prieskumu, ktorý vykonal Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V nasledujúcich mesiacoch by sa mala zvýšiť aj stavebná aktivita, čo očakáva až štvrtina respondentov, pričom ide najmä o firmy z Košického samosprávneho kraja (KSK).

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na sedem mesiacov. Podľa veľkostných skupín majú najvyššiu zásobu práce podniky s počtom od 100 do 199 zamestnancov, a to na 9,1 mesiaca, ako aj spoločnosti s 500 a viac zamestnancami, ktorých zásoba práce je v priemere na 8,8 mesiaca. Z hľadiska výrobného zamerania ide najmä o podniky zabezpečujúce inžinierske stavby, opravy a údržbu, ktorých zásoba práce je vyčíslená na 9,4 mesiaca, podniky realizujúce bytové stavby majú prácu zabezpečenú na 8,7 mesiaca. Z územného hľadiska majú najviac zabezpečenej práce podniky so sídlom v trenčianskom, žilinskom a bratislavskom kraji.

Na druhej strane stavebné firmy očakávajú v najbližších troch mesiacoch pokles zamestnanosti, keď sa konjunkturálne saldo znížilo v porovnaní s augustovou hodnotou o šesť na trinásť bodov. So zmenami zamestnanosti pritom neuvažuje 85 % firiem, a to najmä s viac ako 500 zamestnancami. Práve očakávané znižovanie počtu zamestnancov ovplyvnilo aj pokles indikátora dôvery v stavebníctve, ktorého hodnota v septembri klesla o 3,5 bodu a dlhodobý priemer prevýšil o 25,5 bodu. Dve tretiny firiem zároveň neuvažuje ani so zmenami očakávaných cien stavebnej produkcie.

V porovnaní s augustom sa v septembri znížil trend stavebnej aktivity. Znížilo sa aj hodnotenie súčasnej úrovne dopytu po stavebnej produkcii. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 18 % respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 17 % firiem finančné obmedzenia a 15 % nedostatok zamestnancov, a to najmä kvalifikovaných. Podniky ďalej uviedli konkurenciu vo vlastnom sektore, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, nerovnomerné rozloženie zákaziek v rámci regiónov, zdĺhavosť pri vybavovaní prostriedkov z eurofondov, vysoké odvody či nárast cien vstupných materiálov. Bariéry rastu nepociťuje podľa septembrového prieskumu ŠÚ SR 41 % podnikov, a to najmä podniky s 500 a viac zamestnancami.

Zdroj: SITA