Architektúra Vinárstva Lahofer odkazuje na archetyp vínnej pivnice

Projekt reprezentatívneho centra vinárstva LAHOFER je zakomponovaný do znojemskej krajiny posiatej vinohradmi. Bude slúžiť ako výrobňa, reprezentatívne návštevnícke centrum i administratívne zázemie spoločnosti zároveň. Hlavným motívom je rytmus vínnych riadkov, ktorý sa prenáša aj dovnútra budovy v podobe konštrukčného systému.

Stavba je zasadená do existujúcej vinice, rozdelená do troch objemov s rozdielnou konštrukčnou výškou, ktorých umiestnenie prirodzene reaguje na mierny sklon terénu. „Nechceli sme do krajiny vstupovať príliš veľkou mierkou. Rozdelením do troch hmôt sa celkový objem domu odľahčí,“ opisujú koncepciu architekti Chybík a Krištof.

Nižšia, avšak pohľadovo najexponovanejšia bude návštevnícka a administratívna časť s veľkorysou zasklenou fasádou orientovanou na juh. Na ňu nadväzujú dve výrobné haly s rozdielnou svetlou výškou, ktorá zodpovedá výrobným procesom odohrávajúcim sa vnútri.

Vzájomným natočením a prienikom jednotlivých hmôt vzniknú dva funkčne aj opticky oddelené dvory: na jednej strane prevádzkový dvor, kde sa sústreďujú výrobné a logistické procesy, na druhej strane pobytový priestor pre návštevníkov, ktorý vo forme mäkko tvarovaného amfiteátra stúpa až na strechu budovy a ponúka výhľady ďaleko do krajiny.

Všetky časti budú zjednotené výrazným presahom striech a dreveným obkladom fasády. Strecha budovy bude plochá, v časti pobytového amfiteátra je navrhnutá ako skrútená plocha. Jej monolitické železobetónové presahy sú od interiérovej časti oddelené pomocou prvkov na prerušenie tepelných mostov.

V časti skrútených plôch – nad vínnou pivnicou – je stropná doska koncipovaná ako priestorová škrupina tvorená kombináciou zakrivených rámov a strešnej železobetónovej dosky.

Odkaz na archetyp

Návštevnícka časť, priliehajúca k návštevníckemu dvoru, bude zahŕňať prezentačnú miestnosť so zázemím a barikovou pivnicou. Hlavný prevýšený priestor svojou formou odkazuje na tradičné vínne pivnice v regióne:

„V reprezentatívnej časti dochádza ku kolmému prieniku archetypálneho klenutého priestoru do konštrukčného systému tvoreného železobetónovými rebrami, ktorých modul vychádza zo šírky vínneho riadka a prechádza celým domom,“ vysvetľujú architekti.

Prečítajte si tiež: Vinárstvo v bývalom marhuľovom sade

Prezentačná miestnosť bude pohľadovo prepojená s priestorom pod prehnutou strechou, kde cez navrhnuté zasklenia zostane viditeľný priebeh rebier i strechy. Celý priestor bude maximálne otvorený smerom na juh do klesajúceho svahu a z každého poľa bude výhľad pomedzi riadky vinice.

V interiéri sa vo väčšej miere uplatní drevo, betón a sklo. Vonkajší amfiteáter na streche návštevníckeho centra bude možné využiť na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií, ako sú vinobrania, svadby, letné kiná a ďalšie.

Vonkajší amfiteáter na streche návštevníckeho centra bude možné využiť na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií.
Vonkajší amfiteáter na streche návštevníckeho centra bude možné využiť na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií. |

V prvom rade funkčnosť

Na návštevnícke centrum budú nadväzovať kancelárie pre vedenie firmy a zamestnancov vinárstva. Budú radené za sebou a oddelené sklenenými priečkami s možnosťou uzavretia roletami. Motív klenby bude stále čitateľný.

Na zadnej (severnej) strane budú umiestnené pomocné miestnosti (kuchynka, hygienické zázemie a pod.). Kancelárska časť bude mať samostatný vstup z prevádzkového dvora, aby nedochádzalo ku kríženiu prevádzok. V priesečníku oboch funkcií sa bude nachádzať vstup do výrobnej časti rozdelenej do dvoch samostatných hmôt.

Nižšia hala v sebe zahrnie prevádzky a zázemia výroby i zamestnancov s prirodzeným vnútorným prostredím a s prirodzeným osvetlením pásovými oknami pod strechou objektu. Druhá hala pokryje prevádzky s požiadavkou na nižšiu teplotu – lisovňu, pivnicu a sklady, priestory na plnenie vín do fliaš.

Prečítajte si tiež: Vinařství prošpikované barvami

Vinárstvo LAHOFER, založené v roku 2003, s ročnou produkciou až 800-tisíc fliaš dnes patrí k najväčším pestovateľom vína v Českej republike. Výstavba nového podniku sa stala ďalším krokom v rozvoji firmy a okrem kvalitných výrobných a reprezentatívnych priestorov má potenciál stať sa významným bodom na turistickej mape južnej Moravy. Predpokladané dokončenie stavby je naplánované na leto 2019.

Vinárstvo Lahofer
Miesto: Dobšice, Česká republika
Architekti: Ondřej Chybík, Michal Krištof
Spolupráca: Hanin Al-Gibury, Karolína Holánková, Martin Holý, Vojtěch Kouřil, Ondřej Mundl, Matej Štrba, Zuzana Záthurecká
Investor: Vinárstvo Lahofer
Plocha: 3 900 m2
Návrh: 2015
Realizácia: 2018 – 2019
Podlažná plocha: 28 408 m2

Redakčná úprava: Karolína Barényi
Vizualizácie, výkresy: Chybik+Kristof

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 5/2019.