Park Ludwiga van Beethovena v Trnave

image 78914 25 v5

Mesto sa rozhodlo vynoviť lineárny 2,5 hektárový park L. van Beethovena lemujúci železničnú trať a vybudovalo novšiu spádovú hernú a spoločensko-rekreačnú zónu s originálnym charakterom, ktorý podčiarkuje identitu tohto verejného priestoru.

Krajinno-architektonický návrh bol založený na koncepte linearity vychádzajúcej z existujúcej pešej komunikácie, ktorá sa vlní cez zelenú plochu ohraničenú železnicou a cestnou komunikáciou. Základným existujúcim prvkom je ,,centrálny medzipriestor“ – mohutný trávnatý kopec, ktorý tvorí prirodzenú dominantu priestoru a zároveň ho rozdeľuje na dve vekové zóny.

“Tento stav nám ponúkol možnosť funkčne rozdeliť navrhovaný park do viacerých zón podľa zamerania vekových skupín. Máme v ňom zónu pre najmenšie deti do 6 rokov s pieskoviskom i oddychový priestor pre väčšie deti do 12 až 15 rokov,“ hovorí Peter Pasečný, autor projektu.

Pôvodne zastarané hracie prvky nahradili nové, skutočne moderné zariadenia z progresívnych materiálov rozvíjajúce rôzne zručnosti. Niektoré, napríklad takmer 4-metrová lezecká veža sú dosť odvážne, určené dobrodružnejším povahám. Niet divu, návrh mal spĺňať “vysoké požiadavky detí, mládeže a dospelých, rezidentov jednotlivých vekových kategórií“.

Výsledná podoba ihriskových plôch je výsledok spolupráce s Ing. arch. Jurajom Juríkom.

Pri veľkom ihrisku si dospelí môžu zlepšovať fyzickú kondíciu na exteriérových cvičebných fitness prvkoch a pri tom detskom môžu relaxovať s rodinou či priateľmi na lavičkách pri priľahlých piknikových stoloch. Deti si berú vzor od babičiek a sedia menej za počítačom, čo zo zdravotného hľadiska pomôže každému. Nechýbajú ani samostatné elegantné lavičky, nové stojany na bicykle, odpadkové koše a verejné osvetlenie.

Ani seniori nezostávajú bokom. V miestach zachovanej vzrastlej zelene bola vytvorená zóna pre nich i ostatných dospelých. Sú tu vytvorené príjemné odpočívadlá vo forme klasických lavičiek i hravých betónových kociek tak, aby si vzájomne neprekážali, ale aby sa im aj ponúkala sociálna interakcia s mladými ľuďmi a deťmi.

V spomínanej časti dominuje naturálny chodník z mlatu. Vzhľad relaxačnej zóny podčiarkujú úpravy trávnatých plôch a nová výsadba stromov, krov a trvaliek. Pri výbere stromov sa prihliadalo na domáce druhy, typické pre porasty lesného charakteru, ktoré sa dokážu prispôsobiť podmienkam tejto lokality a svojím habitusom, kvetmi, plodmi alebo sfarbením lístia príjemne pôsobia po celý rok. Farebnosť dodajú trvalkové kompozície z nenáročných a dekoratívnych druhov.

Poslednou časťou je fitness chodník s napojením na stanovištia s prvkami pre ľudí so špeciálnymi potrebami a priľahlá bežecká trasa, ktorá uzatvára celé riešené územie. Navrhované krajinno-architektonické úpravy boli komponované tak, aby prioritne spríjemňovali prechod peším a zároveň pôsobili zaujímavo.

Na záver si dovolím popriať parku udržiavanú zeleň, užívateľom skvalitnenie života a ostatným slovenským samosprávam odvážne kroky od myšlienky až po realizáciu. Beethovenov park v Trnave jasne ukazuje, že aj na Slovensku sa predsa len dajú realizovať rozumné projekty so zameraním na obyvateľov mesta. Treba v tom pokračovať.

realizácia: júl – september 2014
krajinný architekt: 2ka, s. r. o. (Peter Pasečný)
dodávateľ: ŠTUDIO-21 plus, s.r.o. dodala herné prvky HAGS, exteriérové fitnes prvky HAGS a liaty gumený povrch Playtop, ktorý tvorí prevažnú časť dopadovej plochy na hernej zóne pre malé deti a vďaka architektonickému spracovaniu do 3D tvarov má aj doplnkovú hernú funkciu k herným prvkom.
zadávateľ: mesto Trnava
mobiliár: mmCité

2ka (www.2ka.sk) sú v prvom rade krajinní architekti, ktorí svoje interdisciplinárne štúdio nedávno rozšírili o urbanistické a architektonické služby. Portfólio v posledných rokoch zrealizovaných projektov zahŕňa každoročné skrášľovacie procedúry v spolupráci s neziskovými organizáciami pre hlavné mesto (verejný priestor pred SNG, Vajanského nábrežie), ale aj vážnejšie domáce i zahraničné prebiehajúce developerské urbánne počiny (obytný súbor Waltrovka v Prahe, Digital park, Zuckermandel, Cubicon III a Panorama II v Bratislave). Štúdio aktívne spolupracuje aj so samosprávami (park na Račianskom mýte v Bratislave a nedávno zrealizované parky v Trnave). Architekti sa radi venujú aj súkromným záhradám.

Ivana Pasečná

Foto: 2ka, Študio-21 plus, s.r.o.

Komentáre