Synagóga v Evanstone s certifikátom LEED Platinum

synagoga v evanstone s certifikatom leed platinum

Nová budova synagógy, ktorá získala certifikát LEED Platinum, nahradila pôvodný objekt na okraji obytnej štvrte v meste Evanston (Illinois, USA) krížom cez mestský park a neďaleko trate prímestského vlaku. Vo výslednom návrhu sa architekti snažili dostať do rovnováhy limity pozemku a ambiciózny program, ktorý zahŕňa priestory na náboženské, vzdelávacie a komunitné aktivity. To všetko so zreteľom najmä na to, aby architektonické stvárnenie budovy reflektovalo vízie a ciele kongregácie.

Projekčný tím a vedenie Kongregácie židovskej obnovy v Evanstone zorganizovalo niekoľko spoločných tvorivých pracovných dielní, z ktorých vzišli základné kritériá budúceho architektonického stvárnenia objektu. Išlo najmä o to, aby nová synagóga pôsobila príťažlivo a zároveň sa stala dôstojným duchovným stánkom na väčšie aj malé zhromaždenia veriacich.

Ďalšou dôležitou požiadavkou bolo prirodzené prepojenie s prostredím a premyslené dispozičné usporiadanie bez hluchých miest. A napokon kongregácia kládla veľký dôraz na dostupnosť pre všetky skupiny obyvateľstva a bezpečnosť prostredia, ktoré musí byť priateľské k deťom. Na všetky tieto aktivity kongregácia vyčlenila takmer 4 000 m2 plochy.

Tímu autorov sa vďaka variabilite priestorov podarilo celkovú rozlohu znížiť o celú tisícku štvorcových metrov a nové priestory vybudovať na mieste pôvodného objektu s plochou 1 988 m2. Nová budova má tri podlažia. Na prízemí sú kancelárie kongregácie, kaplnka a priestory na aktivity najmenších detí. Na poschodí sú výučbové miestnosti, knižnica s mediálnym centrom a jazykovým laboratóriom a napokon na najvyššom podlaží je svätostánok, komunitná sála a kuchyňa. Všetky miestnosti majú silný komunitný charakter a sú dostupné veriacim bez ohľadu na ich vek, pretože pre nich aj samotná kongregácia vytvára atmosféru domova.

Kaplnku aj väčšinu priestorov synagógy zalieva denné svetlo.

Symbolická fasáda

Myšlienku jednoty, spoločenstva a otvorenosti architekti vyjadrili jednoduchým kvádrom s veľkými transparentnými plochami okenných otvorov. Túto základnú kompozíciu dominantných plôch dopĺňajú okienka roztrúsené na fasáde. Okrem jednoduchej funkcie presvetliť interiér hravými prúdmi svetla majú aj svoj symbolický význam – v izolovanosti, novom zoskupovaní a nachádzaní. Kvádrom je akcentovaný aj vstup do synagógy s nadrozmerným portálom, otvorenou bránou či náručou, čo na prvý pohľad môže pôsobiť prvoplánovo, ale práve v tomto primárnom umiestnení objemov vedľa seba je sila celkového výrazu. Umocňuje ju materiálové odlíšenie fasádneho obkladu.

Na obklad fasády sa použilo drevo z miestnych stromov.

–>–>

Vedeniu kongregácie veľmi záležalo na prepojení stavby s prostredím s výrazným prispením k udržateľnému rozvoju. Začalo sa pekne od základov pôvodného objektu, ktoré projektanti využili aj na novú budovu. Drvenú sutinu zo zbúranej synagógy nasypali do gabionov, ktoré využili na stavbu plota. Ten ohraničuje záhradu a detské ihrisko. Štyri košaté javory síce museli zoťať, ale ich drevo využili na obklad veľkých portálových dverí na pamiatku tých, ktorí ich kedysi zasadili a starali sa o ne.

Už v projektovej fáze sa myslelo na platinový certifikát a tomu boli podriadené všetky plánovacie stratégie. Tento proces zahŕňal rozvrhnutie funkcií v rámci pozemku, architektonické stvárnenie, stavebné materiály ako betón s obsahom popolčeka, drevo a sklo, ako aj prirodzené a nútené vetranie, osvetlenie aj recykláciu vody.

Udržateľný rozvoj

Miestnu udržateľnosť podporujú krátke vzdialenosti od ostatnej občianskej vybavenosti a prostriedkov verejnej dopravy a vyhradené parkovacie miesta na zberné a hybridné automobily. Strecha a sadové úpravy boli navrhnuté tak, aby znižovali efekt horúcej plochy, retenčné nádrže na dažďovú vodu pomáhajú mestskému kanalizačnému systému v prípade náporového dažďa, parkovisko osvetľujú solárne svietidlá, kým ostatné exteriérové osvetlenie je na fotobunku, aby sa šetrilo elektrickou energiou. Aj technológie priamo v budove sú riešené veľmi úsporne vrátane hospodárenia s vodou či elektroinštalácií. Zaujímavosťou je, že projektantom sa podarilo dosiahnuť až 90-percentné presvetlenie všetkých priestorov denným svetlom.

Veľkolepé schodisko spája všetky podlažia do jedného otvoreného komunikačného priestoru.

Významný podiel (až 40 %) použitých stavebných materiálov a interiérového vybavenia pochádza z miestnych zdrojov. Výnimkou je jeruzalemský kameň použitý na obklad stien pri vstupe do synagógy, v kaplnke a svätostánku. Symbolizuje duchovné prepojenie so židovstvom a Izraelom.

Architektom z ateliéru Ross Barney Architects sa v spolupráci s vedením kongregácie podarila ojedinelá stavba, ktorá je nevšedná nielen svojou architektúrou, ale aj príkladným prístupom bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

SYNAGÓGA V EVANSTONE

Miesto: Evanston, Illinois, USA
Autor: Ross Barney Architects
Investor: Kongregácia židovskej obnovy
Úžitková plocha: 2 935 m2
Investičné náklady : 7 300 000 USD
Ukončenie výstavby: 2008
Budova s certifikátom LEED Platinum

Situácia.
Architekti zachovali maximum existujúcich stromov.

Pôdorys 1. NP


Pôdorys 2. NP


Pôdorys 3. NP

Skladba stien v svätostánku

TEXT: MÁRIA NOVÁKOVÁ
FOTO: STEVE HALL HEDRICH BLESSING PHOTOGRAPHERS

Článok bol uverejnený v časopise ASB.