Partneri sekcie:

Stredná škola s pasívnym ventilačným systémom

stredna skola spasivnym ventilacnym systemom

Cieľom projektu realizácie strednej školy v jednej z najchudobnejších krajín sveta bolo vytvoriť priestor na poskytnutie ďalšieho vzdelávania obyvateľov vidieckeho regiónu Gando v Burkina Faso. V Gando, s počtom obyvateľov 3 000, v dedine ležiacej v južnej časti Burikna Faso sa nenachádzala žiadna stredná škola. Dedina je vzdialená od hlavného mesta Ouagadougou 200 km.

Collage de Gando

Rozmanité dizajnové prvky projektu sa navrhovali s ohľadom na miestne podmienky a počasie, ktoré predstavovali veľkú výzvu, pretože teploty dosahujú v lete až 40 °C. Na chladenie vnútorného prostredia navrhol architekt prírodný ventilačný chladiaci systém umocnený privádzaným vzduchom cez podzemné trubky. V spojení s vysadenou vegetáciou, dvojitou strechou a fasádou sa dosiahlo zníženie teploty vnútorného vzduchu o 5 °C. Takáto klíma je pre žiakov počas výučby omnoho znesiteľnejšia.

Spotreba energie je vďaka konštrukčnému riešeniu budovy redukovaná na minimum. Energia potrebná na prevádzku sa získava len zo slnka a vetra. Zachytávanie zrážkovej vody, ktorej je v tomto juhoafrickom regióne minimu je integrované do rastlinného konceptu. Zachytená dažďová voda sa používa na zavlažovanie vysadených stromov, ktoré sú určené na ochranu ďalšej vegetácie. Celkový projekt zahŕňa aj základnú školu a knižnicu.

Trvalá udržateľnosť a vzdelanie
Veľkou túžbou autora projektu Diébédo Francis Kéré z architektonického ateliéru Kéré Architecture bolo v jeho rodnej dedine Gando vybudovať strednú školu pre dospelých. Gando je dedina situovaná na juhoafrickej Sahel a je jednou z najchudobnejších krajín na svete. V tomto regióne je viac ako 90 % žien a 80 % mužov negramotných. Jedinou alternatívou ostáva pre týchto ľudí farmárstvo. Stredná škola bola v tejto dedine nutnosťou, pretože sa tu nachádzala iba základná škola, ktorú finančne podporovali zahraničné inštitúcie a vláda Burkina Faso. Vzdelávacie programy pre dospelých a verejná knižnica budú dostupné pre celú komunitu, vďaka čomu pôjde v porovnaní s vládou podporovaného vzdelávania o omnoho efektívnejší model.

Sociálna sieť a základňa
Ďalším cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor na stretávanie, štúdium a výučbu. Veľmi dôležitou časťou projektu je fakt, že ide o príkladný model práce s komunitami. Projekt totiž priniesol pracovné miesta pre mladých mužov, ktorí boli na danú technológiu vyškolený a mali s podobnými projektmi už skúsenosti:
– stredná škola v Dano, Burkina Faso, 2007
– Centrum de l´architecture de terre v Mopti, Mali, 2010
– opera v dedine Laongo, Burkina Faso, 2011

Zároveň sa podieľajú aj na ďalších projektoch, ktoré sú vo výstavbe:
– tréningové centrum v Dapaong, Togo
– klinika v Ouagadougou, Burkina Faso
– klinika v Leo, Burkina Faso
– škola v Pouni, Burkina Faso

Využitie miestnych zdrojov a materiálov
Množstvo konštrukčných materiálov bolo dostupných z miestnych zdrojov: žulový kameň na realizáciu základov, hlina a rýchlo rastúce eukalyptové stromy, ktoré sa využívajú ako palivové drevo. Eukalyptus je importovaný druh, ktorý vysúša zeminu a neposkytuje tieň. Jedným z cieľov tohto projektu bolo poukázať aj na využiteľnosť tohto dreva v trvaloudržateľných projektoch.

Zalesňovanie
Zalesnenie tvorí časť dizajnového a klimatického konceptu projektu školy. Stromy a trávy čistia vzduch od prachu a vytvárajú vysokokvalitné prostredie. Študenti sú zodpovedný za novú výsadbu stromov a ich polievanie špeciálne navrhnutým zavlažovacím systémom, ktorý privádza vodu priamo ku koreňom.

Participácia komunity
Projekt je pre dotknutú komunitu vysoko motivujúci, keďže sa vďaka nemu vytvorili nové pracovné miesta. Z hľadiska konštrukčného ide o budovu, na výstavbu ktorej sa použili tradičné technológie kombinované s novým know-how. Výučba nových technológií a školenia miestnych sú z hľadiska ich nezávislosti v stavebnom procese veľmi dôležité. Výstavbu odsúhlasuje v tomto kúte sveta spravidla dedinský starejší a regionálna vláda. Na projekte sa zúčastňujú ľudia z celej dediny. Pomáhajú pri zbere kameňov na realizáciu základovej konštrukcie, ako aj pri výrobe hlinených tehál. Nosná konštrukcia školy sa realizovala liatím zmesi hliny a cementu do debnenia.

Typ stavby: pozemné stavby
Účel: stredná škola
Začiatok realizácie: máj 2011
Autor: Diébédo Francis Kéré, Kéré Architecture, Nemecko


Pôdorys školy


Pôdorys knižnice


Knižnica je ústredným bodom školy


Chladenie vzduchu vnútorného priestoru cez vetracie otvory


Konštrukcia plechovej strechy vytvára komínový efekt, vďaka ktorému sa dosahuje prúdenie vzduchu v triedach


Budova školy je v súlade s trvaloudržateľnou výstavbou


Základy sa realizovali použitím žulových kameňov spevnených maltou


Vystužená betónová kruhová základová konštrukcia


Množstvo materiálov je dostupných z miestnych zdrojov: žulové kamene, hlina a rýchlorastúce eukalyptové stromy, ktoré sa používajú zvyčajne na kúrenie


Nosná obvodová konštrukcia sa realizuje odlievaním veľkých hlinených elementov


Projekt je pre dotknutú komunitu vysoko motivujúci, keďže sa vďaka nemu vytvorili nové pracovné miesta; na výstavbu sa využíva tradičná technológia


Zapojenie miestnych do stavebného procesu je z hľadiska dosiahnutia spoločného cieľa veľmi dôležité.


Použitie debniacej formy nešetrí len čas, ale forma nájde uplatnenie aj pri ďalších projektoch.


Zmes na realizáciu stenových elementov obsahuje zeminu, piesok, kamenivo a cement.


Vystužená základová a zvislá nosná konštrukcia prenáša zaťaženie od strechy a klenieb.


Stenové elementy zhotovené odlievaním do formy


Do debnenia sa ukladá zmes hliny vystuženej cementom, debnenie možno odstrániť už nasledujúci deň.

TEXT a FOTO: Holcim Foundation