Divadlo Aréna dostane novú javiskovú technológiu

Rekonštrukcia Divadla Aréna
Zdroj: BSK

V národnej kultúrnej pamiatke Divadlo Aréna v bratislavskej Petržalke pokračujú rekonštrukčné práce, ktoré sa začali vo februári tohto roka. Predseda BSK Juraj Droba uviedol, že práce postupujú podľa podľa plánu tak, aby sa diváci mohli vrátiť v divadelnej sezóne 2023/2024.

V divadle bude zvýšené javisko

Obnova kultúrneho stánku prinesie divákom kvalitnejší umelecký zážitok vďaka novým technickým prvkom osvetľovacej, zvukovej a projekčnej techniky, výrazne zvýšenému javisku  aj veži povraziska, ktorá tu pribudla. V hľadisku  budú nové komfortné sedadlá aj výkonná vzduchotechnika v divadelnej sále.

Rekonštrukcia Divadla Aréna
Rekonštrukcia Divadla Aréna | Zdroj: BSK

Od februára zrealizoval zhotoviteľ búracie práce, vystaval nové základy, osadil oceľovú konštrukciu novej veže, informoval v stredu 16, novembra investor Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Štát sa podieľa na projekte sumou 4 milióny eur.

Ďalej boli ukončené betonárske práce na prístavkoch, reštaurátorské práce na dvoch vežiach pri hlavnom vstupe do divadla aj drobné stavebné úpravy vo vnútri budovy. Aktuálne sa dokončuje strecha a postupne sa osádzajú okná.

V najbližších týždňoch majú skončiť práce na elektroinštaláciách v budove, na vzduchotechnike v hlavnej divadelnej sále a v priestore LOFT (určeného pre malé javiskové formy). Na jar 2023 plánuje BSK dokončiť fasádu zadnej časti budovy (kancelárie) a začať s umiestňovaním javiskovej technológie, osvetľovacej a zvukovej techniky.

Divadlo Aréna: Od roku 2002 patrí budova do majetku Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2020 ponúkala veľká sála miesta pre 318 divákov, pri štandardnej úprave 264 miest. Historická budova Arény z roku 1898 je na Viedenskej ceste v susedstve pravého brehu Dunaja.

Pozemok bude multifunkčným priestorom

BSK v priebehu roka 2023 obnoví pozemok, na ktorom stojí divadlo. Z pozemku sa stane multifunkčný priestor na exteriérové podujatia rôzneho druhu, aj na parkovanie pre návštevníkov divadla. Cieľom je otvoriť ho návštevníkom a vizuálne prepojiť s priľahlým parkom na brehu Dunaja.

V spolupráci BSK so zástupcami Divadla Aréna, zhotoviteľom, architektami a Krajským pamiatkovým úradom sa podarilo zachovať mnohé významné prvky, ako sú pôvodné zábradlia s kovaniami, mramorové schodiská, fresky, či nosníkové železné trámy. Všetky zrepasujú a tým dotvoria finálnu identitu Divadla Aréna.

Rekonštrukcia Divadla Aréna, Bratislava

Investor: Bratislavský samosprávny kraj
Architekt: Gabriel Drobniak
Náklady: cca 9 mil. eur
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia
Realizácia: 02/2022 – 3.štvrťrok 2023