Budúca podoba Múzea Andyho Warhola. Zdroj: Prešovský samosprávny kraj