multifunkcny komplex river park
Galéria(11)

Multifunkčný komplex RIVER PARK

Partneri sekcie:

Prezentácia stavieb v 17. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2011.
Leitmotívom projektu bratislavského multifunkčného komplexu RIVER PARK bolo vytvorenie živého a atraktívneho priestoru na rieke, ktorý poskytne funkčnú a tvarovú rozmanitosť stavieb, ich výškovú i materiálovú primeranosť. Zámerom stavebníka (investora) bolo vtiahnuť Dunaj do organizmu mesta a vytvoriť tak atraktívnu nábrežnú urbanisticko-architektonickú mestskú štruktúru.

02 big image
03 big image
04 big image
05 big image
06 big image
08 big image
09 big image
multifunkcny komplex river park 5235 big image
Výsledok – pokojné obytné zóny orientované na Dunaj sa striedajú s rušnými administratívnymi a obchodnými zónami a zónami poskytujúcimi služby. Tie sú orientované na hlavnú komunikáciu. Zástavba výškovo graduje od západu na východ (od Lafranconi k centru mesta) a od juhu na sever (od rieky k ceste a kopcu). Holandský architekt Erick van Egeraat dal River Parku tvár, určil počty budov, ich rozdelenie na bloky, „položil“  J&T River House nad rieku. Na základe tohto koncepčného návrhu bola  tímom slovenských architektov a stavebných inžinierov spracovaný projekt celého komplexu, ktorý je  pokračovaním „mesta v meste“. Nemalo to byť sídlisko, ani megakoncept nejakého stavebného útvaru, ale projekt multifunkčného centra v súlade s prirodzeným rastom mesta. Aj preto sa River Park, podobne ako mesto, skladá z blokov pochádzajúcich od rôznych architektov. 

Stavebník  exteriérovo postupne dotvára celú plochu areálu – sochy známych umelcov, mestský mobiliár i fontána na námestí. V parteri nechýba priestor na atraktívny relax  so zeleňou a lavičkami. Zachovaná a rekonštruovaná je medzinárodná cyklistická trasa i prístup k rieke oddychovými schodmi. Nábrežná promenáda so svojou neodmysliteľnou atmosférou a pohodou sa stáva vyhľadávaným miestom oddychu Bratislavčanov i návštevníkov hlavného mesta. To, čo Eurovea naznačila, River Park rozvinul ako ďalšie sklíčko mozaiky moderného a multifunkčného nábrežia na ľavom brehu Dunaja. Aj to je jedna z ciest k skvalitneniu kultúrneho a spoločenského života, architektúry i urbanizmu Bratislavy.

Realizácii nadzemnej časti multifunkčného komplexu predchádzala výstavba troch podzemných podlaží garáží a časť technologickej prevádzky  nadzemných stavieb.   Śtyri nadzemné stavby – bloky – sa navzájom odlišujú charakterom a funkciami. Nadzemné časti všetkých blokov majú priebežnú spodnú časť garáží s troma podzemnými podlažiami. Blok C je v krajnej severozápadnej časti komplexu – byty  a administratíva, v parteri občianska vybavenosť. Blok D – J&T RIVER HOUSE (Riečny dom) hlavná dominanta výstavby, vznášajúca sa nad Dunajom – časť budovy nad promenádou a riekou sú byty, opačne orientovaná časť je administratíva, v parteri je občianska vybavenosť. Blok E v pôdorysnom tvare L obklopuje spolu s Riečnym domom Vodné námestie –  päťhviezdičkový Hotel Kempinski. Blok F je najrozsiahlejší blok v krajnej juhovýchodnej časti komplexu – bývanie a dministratíva, v parteri je občianska vybavenosť.

Multifunkčný komplex RIVER PARK
novostavba Bratislava, Dvořákovo nábr.
Autor celkového urbanisticko-architektonického konceptu: IR Erick van Egeraat
Autori architektonického riešenia:
– Blok C: Ing. arch. Martin Bajtek, Ing. arch. Matúš Konček, Ing. arch. Martin Matunák, Ing. arch. Ľuboš Poláček
– Blok D – J & T River House:
fáza 1: IR Erick van Egeraat
fáza 2: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár                                                          
– Blok E – Kempinski Hotel River Park: Mgr. art. Naďa Doletinová, Ing. arch. Rastislav Kňava, Mgr. Igor Palčo
– Blok F: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár                                
Projektanti architektonickej časti:
–  Blok B (časť pod blokom C), C:  A.PRO, s. r. o. 
–  Blok B (časť pod blokom D a F), D, F: BOUDA MASÁR architekti, s. r. o.
–  Blok B (časť pod blokom E), E: Igor Palčo, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby:  PRODIS plus, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Richard Müller 
Stavebník: J & T REAL ESTATE, a. s. 
Dozorná činnosť: EC Harris, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 250 mil. €
Stavebné náklady s DPH:  96,5 mil. €
Lehota výstavby:  04/2006 – 07/2010  

reality,predaj bytov,river park,bratislava

reality,predaj bytov,river park,bratislava

reality,predaj bytov,river park,bratislava

reality,predaj bytov,river park,bratislava

reality,predaj bytov,river park,bratislava

FOTO: Lenka Rajčanová, Marek Velček

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner STAVBA ROKA 2011

–>–>