Logistický park WESTPOINT pri Lozorne
Galéria(4)

Logistický park WESTPOINT pri Lozorne

Logistický park WESTPOINT D2 Distribution Park, ktorého výstavba sa začala v apríli minulého roka, sa nachádza v ideálnej lokalite najvýznamnejšej slovenskej diaľnice D2 pri obci Lozorno – približne dvanásť kilometrov severozápadne od hlavného mesta Bratislavy. Pri Bratislave tak vzniknú štyri moderné sklady s celkovou rozlohou 85 000 m2. Projekt je súčasťou ďalších dvoch projektov logistických centier spoločnosti Pinnacle NORTHPOINT D8 a SOUTHPOINT D1, ktoré sa nachádzajú v Českej republike.

Vďaka dobrej polohe bude mať logistické centrum WESTPOINT charakter nadregionálneho distribučného centra nielen pre spoločnosti obsluhujúce bratislavský a slovenský trh, ale aj pre spoločnosti operujúce na trhoch Českej republiky, Rakúska a severozápadnej Európy.

Distribučný park Westpoint sa bude budovať v štyroch etapách. Prvá etapa, ktorá zahŕňala výstavbu haly C s rozlohou 24 000 m2 spoločne s kompletnou prípravou územia a s vybudovaním technickej a dopravno-obslužnej infraštruktúry je už dokončená. V logistickom areáli sa buduje aj systém odvádzania dažďových zrážok. Súčasťou areálu bude aj otvorená retenčná vodná plocha. Postupne sa vystavajú ostatné haly a po úplnom dokončení v roku 2008 tak vzniknú celkom štyri moderné sklady s celkovou rozlohou 85 000 m2.

Park WESTPOINT bude mať dobrú infraštruktúru a zázemie (centrálna vrátnica, centrálny požiarny pult so spojením do každého distribučného centra, centrálne parkovisko, bezpečnostná služba s priamym napojením na políciu, nepretržitá denná a nočná strážna služba areálu vrátane parkoviska, celkové oplotenie areálu, každodenná správa, chod a údržba, čistenie komunikácií, odvoz, triedenie a recyklácia odpadu atď.). Svetlá výška skladov je 10 m a variabilná plocha nájomných jednotiek parku sa pohybuje od 2 500 m2.

Parky sú vhodné pre konečného užívateľa aj pre inštitucionálneho investora. Haly sa môžu využívať na skladovanie, distribúciu a ľahkú výrobu. Záujemcovia si budú môcť vybrať medzi prenájmom priestorov, kúpou budovy, kúpou pozemku s územným rozhodutím a štruktúrovaným financovaním riešenia potrieb na firemnú nehnuteľnosť. Priestory budú na želanie užívateľa finálne špecifikované.

Spoločnosť Pinnacle, s. r. o. (predtým Nový Karlín Development Partners – NKDP), bola založená v roku 2001 a venuje sa oblasti developmentu, asset managementu a investičného managementu v strednej Európe. V Prahe má Pinnacle viac ako 25 zamestnancov, celkovo spravuje aktíva v hodnote vyše 650 miliónov eur.

V spolupráci s Merrill Lynch, významnou investičnou a finančnou poradenskou spoločnosťou Pinnacle v Českej republike a na Slovensku, spoluvlastní a riadi investičný rozvoj logistických parkov NORTHPOINT a SOUTHPOINT pri Prahe a WESTPOINT pri Lozorne s celkovou úžitkovou plochou približne 420 000 m2. Investičná hodnota projektov sa odhaduje na 350 mil. eur.

Hlavný investor: Merrill Lynch
Developer: Pinnacle
Projektové financovanie: HVB Bank
Projektanti, inžinierska činnosť: ModulInvest
Generálny dodávateľ: ZIPP Bratislava s. r. o.
Začiatok realizácie: apríl 2006
Ukončenie realizácie: 2008
Zastavaná plocha:
Hala A    17 000 m2
Hala B    30 000 m2
Hala C    24 000 m2
Hala D    14 000 m2

(mc)
Vizualizácie a foto: Pinnacle, s. r. o.