Poštová v Žiline dostala ocenenie za nové šaty

Aj keď je Žilinský realitný trh tichší ako bratislavský, v súťaži Stavba roka 2019 bodovali dve tunajšie stavby. Administratívna budova s prevádzkami Poštová 1 si prešla kompletnou rekonštrukciou. Má nový dizajn aj dispozičné riešenie prispôsobené súčasnosti.

Budova v novom šate má ako jediná na Slovensku medzinárodný certifikát LEED GOLD a spĺňa tak najvyššie nároky na vnútorné prostredie, energetickú náročnosť a celkovú úroveň environmentálnej udržateľnosti.

Architektonická koncepcia stavby vychádza z funkčných a dispozičných daností existujúceho administratívno-prevádzkového objektu a jeho umiestnenia v danej lokalite. Existujúci 5-podlažný objekt je átriového typu s administratívnymi blokmi, ktoré sú prepojené komunikačnými vertikálami, situovanými na vnútorných stranách, smerom k átriu.

Jazierko aj zelené plochy

Vstupné časti z východnej a západnej strany objektu sú zvýraznené predsadenými panelmi nad vstupnými pasážami, ktoré „vtiahnu“ zamestnancov a návštevníkov do novovytvoreného prestrešeného átria, ako vstupného, komunikačného, obchodného a spoločensko-oddychového priestoru celej budovy.

V átriu je recepcia a informačný pult pre kontrolované vstupy k novým výťahom s predsunutými galériami do átriovej časti, cez ktoré vedú hlavné komunikačné ťahy do administratívnych blokov na druhom až piatom podlaží okolo átria.

Na prízemí sa nachádzajú obchody, reštaurácie so sedením v átriu, jazierko aj exotické stromy. Obchodné priestory a priestory služieb sú prístupné z átriovej časti ale aj s možnosťou vstupu z exteriéru.

Ostatné nadzemné podlažia slúžia na administratívu. Manipulačný priestor s nákladným výťahom pre skladové hospodárstvo a technické priestory so zázemím v suteréne budovy sú situované v juhovýchodnom bloku v nadväznosti na obslužnú komunikáciu z Poštovej ulice. V budove sa myslí aj na cyklistov – nechýba stojan so vstupom z parteru budovy, šatne a sprchy. K parkovacím miestam pred vchod do budovy sú umiestnené nabíjacie stanice.

Lepšia akustika

Nosný systém budovy tvorí päť podlažný priestorový oceľový skelet štvorcového tvaru, s modulovým riešením 6 až 8 m a s vonkajším rozmerom 62 m x 62 m, založený na železo betónových pätkách a pásoch. Vnútorné átrium má rozmer 32 m x 32 m.

Hlavné existujúce oceľové schodiská zostávajú tvarovo bez zmeny. Nášľapná vrstva bola nahradená keramickou dlažbou, pôvodné kovové zábradlie s dreveným madlom bolo nahradené novým oceľovým zábradlím. Požiarne zabezpečenie skeletu bolo realizované pomocou požiarnej omietky použitej na vodorovných nosných prvkoch a obalovou konštrukciou z požiarneho SDK použitých na stĺpoch objektu.

Fasáda objektu je riešená ako montovaná prevetrávaná tvorená fasádnymi panelmi ALUCOBOND s povrchovou úpravou odolnou proti poveternostným vply¬vom, bielej a sivej farby. V átriu bol použitý perforovaný obkladový materiál fasádnymi panelmi ALUCOBOND, na redukovanie doby dozvuku a zlepšenie akustiky.

Konštrukcia exteriérových okenných segmentov je hliníková s izolačným trojsklom. Okenné konštrukcie smerom do átria sú opatrené dvojsklom pre zabezpečenie lepšieho prechodu svetla. Okná sú osadené v dilatačných celkoch po 3000 mm.

Poštová 1 7
Poštová 1 | Zdroj: Lukáš Macek

Úspora vody

Strešný plášť nad existujúcim pôdorysom je riešený ako jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev, s kotvenou izolačnou fóliou. Strecha je čiastočne riešená ako pochôdzna. Nosný systém prestrešenia átria tvorí sústava priehradových kĺbovo uložených oceľových väzníkov sedlového tvaru. Prestrešenie je realizované hliníkovým systémom s izolačný dvojsklom. Súčasťou nosnej konštrukcie svetlíka je aj predpríprava pre upevnenie exteriérového tienenia átria ktoré je navrhnuté pre zabránenie prehrievania priestoru.

V budove sú použité štandardné deliace konštrukcie z montovaných sadrokartónových priečok hrúbky 125 mm a 100 mm s kovovou, s dutinou vyplnenou doskami minerálnej vlny. V celom objekte sú navrhnuté kazetové podhľady z minerálnych dosák s polozapustenou hranou bielej farby, zavesených na rektifikačnom rošte, z oceľových profilovaných nosníkov.

V častiach pred oknami, v hygienických priestoroch, v znížených častiach stropu a v priestore pred výťahmi je podhľad z plného sadrokartónu. Nášľapné vrstvy podláh v kanceláriách sú tvorené antistatickým záťažovým kobercom, v kombinácii s drevenými prípadne vinylovými podlahami podľa výberu klienta. Obklady stien a dlažby v sociálnych zariadeniach tvorí keramická dlažba a obklad.

Na stenách sú použité oteru vzdorné maľby bielej farby. Podlahu Átria tvorí keramická protišmyková dlažba z kombinácie viacerých formátov. V budove sú inštalované nízko-prietokové batérie, sprchy a úsporné toalety a pisoáre. Vďaka čomu sa ušetrí v porovnaní s budovu s bežnými zariaďovacími predmetmi ročne 2 milióny litrov pitnej vody.

Poštová 1 3
Poštová 1 | Zdroj: Lukáš Macek

Inovatívne metódy

Pri úprave existujúceho skeletu bola použitá inovatívna, jedinečná technológia spúšťania stropov. Jednotlivé časti dosák boli zdvíhané a spúšťané do novej polohy, čím sa odstránili výškové rozdiely podláh jednotlivých podlaží. Realizáciou spúšťania stropov bol výrazne znížené množstvo odpadu a spotreba nového materiálu na stavbe, čo má v konečnom dôsledku významný dopad na životné prostredie. Na stavbe bol recyklovaný staveného odpad v rozsahu až 95,7%.

V rámci úpravy územia bolo zrealizovaných 251 parkovacích miest, peších plôch so zeleňou, a revitalizácia priľahlého parku – mestskej časti Vlčince. Pešie plochy boli realizované vo väzbe na hlavný peší ťah sídliska Vlčince, od zastávky MHD Obchodná k Námestiu Jána Pavla II.

Zachovali sme existujúce stromy. V oblasti ich koreňovej sústavy bolo zabránený pohyb ťažkým mechanizmom aby korene neudusili. Podarilo sa dokonca zachovať aj stromy, ktoré boli pôvodne určené na výrub, keďže boli v tesnej blízkosti budovy. V okolí budovy sme zachovali a prisadili ďalšie stromy aby sme tiež pomohli v lete prostredie udržať v príjemnej teplote. Na polievanie vegetácie sa využíva zachytené dažďová voda.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva organizuje každoročne súťaž Stavba roka s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Záštitu nad 25. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

POŠTOVÁ 1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alexander Koban, Milan Dubec, Ing. arch. Peter Gažo
Projektant architektonickej časti: Ing. Vladimír Rybárik
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Palkovič
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL s. r. o.
Hlavný manažér stavby: Ing. Rastislav Kravec
Stavebník, developer: Reinoo Žilina a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Rastislav Menich
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 18,0 mil. EUR
Doba výstavby: 10/2017 – 02/2019

TEXT: Redakčná úprava Veronika Rajničová
FOTO: Mgr. art. Lukáš Macek