Spiacu portugalskú krásku po 120 rokoch prebudili k životu a získali množstvo ocenení

image 87647 25 v1

Najnovším víťazom prestížnej Americkej ceny za architektúru (American Architecture Prize) je historicky hodnotná stavba, ktorá sa nachádza v prostredí portugalského starého mesta Braga. Budova s výraznou fasádou tyrkysovej farby je nositeľom viacerých významných ocenení a nominácií. Autormi citlivej rekonštrukcie sú architekti zo štúdia Tiago do Vale Architects pod vedením hlavného architekta Tiaga do Vale, ktorý je zároveň lektorom a kurátorom viacerých významných podujatí v Portugalsku aj zahraničí.

Projekt s názvom The Three Cusps Chalet, ktorý môžeme voľne preložiť ako Chata troch vrcholkov, je vzhľadom na svoju históriu a stopy, ktoré na budove zanechali neodborné zásahy a početné pokusy o nenákladnú rekonštrukciu, spektakulárnym dielom. Tieto nepodarené hriechy minulosti sa architektom podarilo obdivuhodne napraviť a ukryť pod krásou novej tváre obydlia.

Dom nesie typické črty lokálnej architektúry 19. storočia, ktorá bola ovplyvnená návratom prisťahovaleckej vlny bohatých Portugalcov, ktorí sa vracali do rodnej zeme z Brazílie a priniesli do výstavby prvky horských dreveníc, ktoré poznáme najmä z alpských oblastí. Ako však mohli navrátilci z Brazílie priniesť do Portugalska vplyvy evidentne pochádzajúce zo strednej Európy?

Tento fakt je dôsledkom druhej priemyselnej revolúcie, ktorá bola v Brazílii z veľkej časti vyvolaná práve spoločenskými kruhmi prichádzajúcimi zo strednej Európy a vplyv na životný štýl, výstavbu a mnohé ďalšie aspekty života preniesla aj na pôvodných Portugalcov, ktorí sa neskôr vrátili naspäť do Portugalska.


Budova stojaca uprostred nádherného mixu stredovekej a románskej architektúry mesta Braga sa pýši dvomi hlavnými fasádami, ktoré sú orientované na východ a západ, vďaka čomu je v budove počas celého dňa prítomný bohatý objem slnečného svitu. Pravá identita budovy bola potláčaná počas dlhých 120 rokov, ktoré priniesli už spomínané neodborné zásahy a chabé pokusy o renováciu.


Cieľom novej, do detailu naplánovanej, svedomitej a citlivej rekonštrukcie bolo odokryť pôvodnú krásu budovy, podčiarknuť jej výbornú lokalizáciu i orientáciu a vrátiť jej niekdajší stratený pôvab. To sa autorom nepochybne podarilo, či už vezmeme do úvahy interiér, alebo exteriér sídla. Autori zároveň prispôsobili budovu dnešným štandardom tak, aby mohla plnohodnotne slúžiť na súčasné využitie vo forme rodinného domu a možno do budúcnosti aj ako vzor pri rekonštrukcii svojich priľahlých dvojčiat.

Ocenenia a nominácie:

American Architecture Prize 2016 – bronz
A+ Awards 2015 – víťaz
Professor Joaquim Veríssimo Serrão Award 2015 of the Portuguese History Academy – víťaz v kategórii spolupráca
Nominácia na National Award for Wood Architecture 2015
Building of the Year Awards 2014 – víťaz
IHRU 2014 Award – čestné uznanie
Nominácia na National Urban Rehabilitation Award 2014
Nominácia na Construir Awards 2014
Nominácia na Rehabilitation in Construction Awards 2014

Text: Anna Martausová
Foto: João Morgado

Zdroj: v2com-newswire.com

Komentáre