Posuvné dverové interiérové systémy

posuvne dverove interierove systemy

Hlavným kladom posuvných dverových systémov je úspora miesta. Zasúvacie dvere umožňujú architektom riešiť pohyb i v komplikovaných dispozíciách – nielen v novostavbách, ale čoraz častejšie aj pri rekonštrukciách budov rôznej typológie.

Technické informácie o jednotlivých posuvných systémoch nájdete vo fotogalérii.

TRIX ZERO – základný variant s jednoduchou inštaláciou. Čelná lišta má šírku len 5 cm, povrchová úprava eloxovaný hliník. Nosnosť systému je 45 kg. Zasúvacie dvere do stavebného puzdra predstavujú dizajnovo originálne a architektmi i klientmi obľúbené riešenie otvorovej výplne. Nie vždy však možno osadenie dverí riešiť takýmto výrazným stavebným zásahom, aký systémy dverí zasúvané do stavebného puzdra vyžadujú. Pre takéto prípady existujú riešenia posuvných dverí, ktorých mechanizmus posunu sa montuje na stenu, prípadne do stropu. Tieto systémy sú určené všetkým, ktorí vyhľadávajú rýchlosť a bezprácnosť montáže a orientujú sa na cenu, pričom nezabúdajú ani na dizajnové hľadisko. V súčasnej výstavbe sa čoraz viac presadzuje i princíp bezbariérovosti objektu (predovšetkým vo verejne prístupných stavbách, administratívnych stavbách a stavbách občianskej vybavenosti).

Ucelený posuvný systém pre montáž na stenu
Nevýhodou doteraz používaných systémov s uchytením na stenu bol významný podiel „hand made“ prístupu, ktorý výrazne zasahoval do celkového dizajnového konceptu interiérového riešenia. Posuvné systémy sa často riešili „in situ“ s dodávateľom stavby či stolárom. Preto výrobcovia vyvinuli také systémy, ktoré spájajú jednoduchosť a rýchlosť montáže s dizajnovými kritériami kladenými väčšinou na sofistikovanejšie zásuvné systémy. Aj v tomto smere si môže klient, prípadne architekt vybrať z rôznych technológií od výrobcov z celého sveta. Líšia sa dizajnom, kvalitou spracovania, výberom použitých materiálov, dostupnosťou i zárukou.

TRIX HEAVY – čelná lišta má šírku 7 cm a je vyrobená z hliníka, s povrchovou úpravou brúseného hliníka. Jedno dverné krídlo môže vážiť až 90 kg. Materiálové možnosti
Podobne ako pri systémoch zásuvných puzdier aj posuvné systémy upevňované na stenu sa môžu použiť pri celosklenených, ako aj drevených dverách. Spoločnosť J.A.P., český výrobca posuvných dverí, vyvinul niekoľko rôznych technológií vhodných pre rozličné riešenia. Architekti tak môžu využiť výhody posuvných dverí a pri výbere zohľadniť kvalitu kovania, finančné možnosti investora, predpokladanú budúcu záťaž posunu (prevádzkovú i uvažovanú hmotnosť krídiel) i dizajn systému tak, aby zodpovedal celkovému konceptu interiéru.

Pri výbere systému je dôležité vopred určiť materiál a rozmery krídla (a z toho vyplývajúcu hmotnosť), zvážiť stavebnú prípravu stavebného otvoru i spomínaný dizajn riešeného interiéru. Jednotlivé typy sa potom líšia výškou kovania, spôsobom inštalácie (najjednoduchšie potrebujú prístup „zboku“, ostatné sa „vešajú“ priamo do vodiacej koľajnice) i povrchovou úpravou. Ďalej treba prihliadať na to, či klient vyžaduje synchrónne zatváranie a otváranie krídiel a tzv. tichý doraz. Nevýhodou týchto systémov je ich malá zvukovoizolačná schopnosť.

TEXT: PETR PAKSI, AUTOR JE VÝKONNÝ RIADITEĽ SPOLOČNOSTI J.A.P.
FOTO: ARCHÍV J.A.P. Slovakia

J.A.P. Slovakia, s.r.o.
Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava
obchod@jap.sk
www.jap.sk

–>–>