Masarykova kolónia v Bratislave

Masarykova kolónia v Bratislave

Dnes akceptovaná mestská štvrť Trnávka vznikla v medzivojnovom období na periférii vtedajšej Bratislavy. Bývalé pasienky mesto rozparcelovalo na stavebné pozemky pre bezzemkov zo Žitného ostrova, ktorí tu stavali provizóriá. Tie sa časom menili na byty a domy na trvalé bývanie. Prvý urbanistický koncept predstavovala až takzvaná Žandárska kolónia, postavená so štátnou podporou a iniciovaná prezidentom T. G. Masarykom.

Domy kolónie boli lúčovito usporiadané. Centrum tvoril parčík. Štyri ulice pretínali výsek, ktorého stredom prechádzala centrálna uličná os. Zástavbu tvorili dvojdomy so zaujímavo tvarovanou manzardovou strechou. Je to konštrukcia krovu na spôsob takzvaného oslieho chrbta, ktorá je pre kolóniu charakteristická. K charakteristickým znakom patrí aj zalomenie štítovej steny domu, ktoré je odrodou českého kubizmu.

V domoch boli jednoduché jedno- a dvojizbové byty. Väčšia časť zástavby boli dvojdomy so vstupom zo zadnej časti pozemku. Hoci časť objektov, ktoré sú dnes v súkromných rukách, je sčasti poznačená rôznymi zásahmi, kolónia si zachovala svoj urbanistický aj architektonický charakter. Blízkosť občianskej vybavenosti, napríklad športových ihrísk, školy, obchodov, ako aj relatívne dobré dopravné napojenie a rozsiahle plochy vyrastenej zelene robia z bývalej kolónie vyhľadávané bývanie, a to tak pre starousadlíkov, ako  aj pre nových obyvateľov.

Autorom kolónie je pravdepodobne český architekt, ktorého meno je však neznáme.


Ortofotomapa s vyznačením Masarykovej kolónie v Trnávke v Bratislave   
Ortofotomapa  © Eurosense, s. r. o., 2008

prof. Štefan Šlachta
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.